Skoči do osrednje vsebine

Javni natečaj za EU dolgoročno in kratkoročno opazovanje splošnih in regionalnih volitev v Gvajani, 2. marec 2020

Rok za prijavo je potekel.

Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 14 dolgoročnih in 20 kratkoročnih opazovalcev na opazovanje splošnih in regionalnih volitev v Gvajani, ki bodo potekale 2. marca 2020. 

Vsaka država lahko predlaga največ 2 dolgoročna opazovalca (LTO), ki morata biti razpoložljiva med 31.  januarjem in 13. marcem 2020, ter največ 3 kratkoročne opazovalce (STO), ki morajo biti razpoložljivi med 25. februarjem in 8. marcem 2020.

Kandidati morajo imeti odlično znanje angleškega jezika (na ravni C1- možno je telefonsko testiranje znanja jezika).

Dolgoročni opazovalci morajo imeti najmanj dvakratne izkušnje iz mednarodnega opazovanja volitev ali iz osrednje ekipe misije ali ustrezno usposabljanje, kratkoročni opazovalci pa  najmanj enkratne izkušnje z delovanjem v mednarodnih misijah ali njihovih osrednjih ekipah ali opravljeno usposabljanje iz opazovanja volitev ali relevantne delovne izkušnje. Vsaka država lahko predlaga enega kratkoročnega opazovalca brez izkušenj.

Vsi opazovalci, ki bodo napoteni širom po državi, morajo biti pripravljeni sprejeti težke bivalne pogoje in biti v dobrem zdravstvenem stanju.

Prednost pri izboru imajo kandidati s predhodnimi izkušnjami v Gvajani ali v regiji. Prednost predstavlja tudi morebitno predhodno delovanje v mednarodnih misijah ali v podobnih pogojih. Kandidati morajo dobro obvladati delo z računalnikom in poznati različne programe. Vse ostale podrobnosti so v prilogah.

Vse stroške krije EU, ki tudi opravi dokončni izbor opazovalcev.

Postopek prijave za mesta opazovalcev: kandidat do 9. decembra 2019 na elektronski naslov napotitve.mzz@gov.si pošlje dopis/elektronsko sporočilo z najavo kandidature, pri čemer naj bo že v naslovu označeno, ali se prijavlja za mesto dolgoročnega ali kratkoročnega opazovalca. V primeru, da je kandidat zaposlen v javnem sektorju, naj prijavi priloži tudi pisno soglasje predstojnika organa, da bo kandidat v času opazovanja volitev lahko odsoten z dela. Kandidati se morajo nujno elektronsko registrirati preko spletne strani EU: https://webgate.ec.europa.eu/eomsec/index.cfm. V primeru, da je kandidat že registriran, mora vseeno posodobiti svoj obrazec (CV), vključno z motivacijsko izjavo.

Prav tako obveščamo, da morajo vsi kandidati za kratkoročne opazovalce opraviti posebno e-usposabljanje na spletni strani http://www.eods.eu/posts/elearning ter podatek o opravljenem seminarju vnesti v svoj CV v rosterju.

Veljavne so le kandidature, ki bodo posredovane na EU preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov za nominacijo v EU EOM bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. št. 20/06). Kandidat mora obvezno predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev v treh dneh po vrnitvi z misije in ga posredovati na isti naslov s pripisom "za Medresorsko komisijo za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije".

Evropska komisija je objavila tudi razpis za mesto namestnika vodje opazovalcev (DCO), kandidati pa se morajo prijaviti neposredno preko spletne strani, navedene v priponki, najpozneje do 12. decembra 2019. Kandidati za DCO morajo imeti vsaj 3-kratne izkušnje z opazovanjem volitev kot člani t. i. "core teama", z Evropsko komisijo pa bodo za čas napotitve sklenili pogodbo.

Kandidati z bogatimi izkušnjami iz mednarodnega opazovanja volitev se lahko prijavijo tudi na največ dve od osmih  razpisanih mest osrednje ekipe misije (t. i. "core-team - CT") neposredno preko spletne strani, ki je navedena v priponki, najpozneje do 12. decembra 2019.

Iskalnik