Skoči do osrednje vsebine

Javni natečaj za EU dolgoročno in kratkoročno opazovanje predsedniških volitev v Mozambiku (15. oktober 2019)

Rok za prijavo je potekel.

Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 32-ih dolgoročnih in 76-ih kratkoročnih opazovalcev predsedniških volitev, ki bodo 15. oktobra 2019 potekale v Mozambiku. Morebitni drugi krog volitev bo konec tega leta ali v začetku 2020.

Vsaka država lahko predlaga največ 4 dolgoročne opazovalce (LTO), ki morajo biti dosegljivi med 11. septembrom in 31. oktobrom 2019, ter največ 5 kratkoročnih opazovalcev (STO), ki morajo biti dosegljivi med 10. in 21. oktobrom 2019.

EU od kandidatov zahteva dobro znanje portugalskega jezika (na ravni C1 - možno je telefonsko testiranje jezika). Kot rezerva za primer, da ne bi bilo dovolj kratkoročnih opazovalcev z znanjem portugalskega jezika, se lahko za mesta kratkoročnih opazovalcev prijavijo tudi kandidati z znanjem španskega jezika na ravni C1. (Ti bodo prišli v poštev za izbor samo, če ne bi bilo dovolj prijavljenih kandidatov za  kratkoročne opazovalce z znanjem portugalskega jezika.)

Dolgoročni opazovalci morajo imeti najmanj dvakratne izkušnje iz mednarodnega opazovanja volitev ali iz osrednje ekipe misije ali ustrezno usposabljanje (prednostno EODS/NEEDS usposabljanje), kratkoročni opazovalci pa  najmanj enkratne izkušnje z delovanjem v mednarodnih misijah ali njihovih osrednjih ekipah ali opravljeno usposabljanje iz opazovanja volitev ali relevantne delovne izkušnje. Vsaka država lahko predlaga enega kratkoročnega opazovalca brez izkušenj z opazovanjem volitev.

Vsi opazovalci, ki bodo napoteni širom po državi, morajo biti pripravljeni sprejeti težke bivalne pogoje in biti v dobrem zdravstvenem stanju.

Prednost pri izboru imajo kandidati s predhodnimi izkušnjami v Mozambiku ali v regiji. Prednost predstavlja tudi morebitno predhodno delovanje v mednarodnih misijah. Kandidati morajo dobro obvladati delo z računalnikom in poznati različne programe. Vse ostale podrobnosti so v prilogah.

Vse stroške krije EU, ki tudi opravi dokončni izbor opazovalcev.

Postopek prijave za mesta opazovalcev: kandidat pošlje dopis z najavo kandidature do 17. julija 2019, v primeru, da je zaposlen v javnem sektorju, pa tudi pisno soglasje predstojnika organa na elektronski naslov napotitve.mzz@gov.si. Kandidati se morajo nujno elektronsko registrirati preko spletne strani EU: https://webgate.ec.europa.eu/eomsec/index.cfm. V primeru, da je kandidat že registriran, mora vseeno posodobiti svoj obrazec (CV).

Prav tako obveščamo, da morajo vsi kandidati za kratkoročne opazovalce opraviti posebno e-usposabljanje na spletni strani http://www.eods.eu/posts/elearning ter podatek o opravljenem seminarju vnesti v svoj CV v rosterju.

Veljavne so le kandidature, ki bodo posredovane na EU preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov za nominacijo v EU EOM bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. št. 20/06). Kandidat mora obvezno predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev v treh dneh po vrnitvi z misije in ga posredovati na isti naslov s pripisom "za Medresorsko komisijo za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije".

Evropska komisija je objavila tudi razpis za mesto namestnika vodje opazovalcev (DCO), kandidati pa se morajo prijaviti neposredno preko spletne strani, navedene v priponki, najpozneje do 22. julija 2019. Kandidati za DCO morajo imeti vsaj 3-kratne izkušnje z opazovanjem volitev kot član t. i. "core teama", z Evropsko komisijo pa bodo za čas napotitve sklenili pogodbo.

Kandidati z bogatimi izkušnjami iz mednarodnega opazovanja volitev se lahko prijavijo tudi na največ dve od osmih razpisanih mest osrednje ekipe misije (t. i. "core-team - CT") neposredno preko spletne strani, ki je navedena v priponki, najpozneje do 22. julija 2019.

Iskalnik