Skoči do osrednje vsebine

Javni natečaj za EU dolgoročno in kratkoročno opazovanje predsedniških volitev na Šrilanki (datum predvidoma med 15. 11. in 7. 12. 2019)

Rok za prijavo je potekel.

Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 30 dolgoročnih in 30 kratkoročnih opazovalcev na opazovanje predsedniških volitev na Šrilanki.

Datum volitev še ni znan - predvideva se v obdobju med 15. novembrom in 7. decembrom 2019.  Natančen datum volitev bo znan 15. septembra 2019.

Vsaka država lahko predlaga največ 3 dolgoročne opazovalce (LTO), ki morajo biti maksimalno dosegljivi med 14. oktobrom in 7. decembrom 2019, ter največ 3 kratkoročne opazovalce (STO), ki morajo biti maksimalno dosegljivi med 10. novembrom in 1. decembrom (v tem časovnem okviru bo dejansko potrebna 15-dnevna prisotnost na Šrilanki glede na datum volitev).

Kandidati morajo imeti odlično znanje angleškega jezika (na ravni C1- možno je telefonsko testiranje znanja jezika).

Dolgoročni opazovalci morajo imeti najmanj dvakratne izkušnje iz mednarodnega opazovanja volitev ali iz osrednje ekipe misije ali ustrezno usposabljanje, kratkoročni opazovalci pa  najmanj enkratne izkušnje z delovanjem v mednarodnih misijah ali njihovih osrednjih ekipah ali opravljeno usposabljanje iz opazovanja volitev ali relevantne delovne izkušnje. Vsaka država lahko predlaga enega kratkoročnega opazovalca brez izkušenj.

Vsi opazovalci, ki bodo napoteni širom po državi, morajo biti pripravljeni sprejeti težke bivalne pogoje in biti v dobrem zdravstvenem stanju.

Prednost pri izboru imajo kandidati s predhodnimi izkušnjami na Šrilanki ali v regiji. Prednost predstavlja tudi morebitno predhodno delovanje v mednarodnih misijah ali v podobnih pogojih. Kandidati morajo dobro obvladati delo z računalnikom in poznati različne programe. Vse ostale podrobnosti so v prilogah.

Vse stroške krije EU, ki tudi opravi dokončni izbor opazovalcev.

Postopek prijave za mesta opazovalcev: kandidat do 16. septembra 2019 na elektronski naslov napotitve.mzz@gov.si pošlje dopis/elektronsko sporočilo z najavo kandidature, pri čemer naj bo že v naslovu označeno, ali se prijavlja za mesto dolgoročnega ali kratkoročnega opazovalca. V primeru, da je kandidat zaposlen v javnem sektorju, naj prijavi priloži tudi pisno soglasje predstojnika organa, da bo kandidat v času opazovanja volitev lahko odsoten z dela. Kandidati se morajo nujno elektronsko registrirati preko spletne strani EU: https://webgate.ec.europa.eu/eomsec/index.cfm. V primeru, da je kandidat že registriran, mora vseeno posodobiti svoj obrazec (CV), vključno z motivacijsko izjavo.

Prav tako obveščamo, da morajo vsi kandidati za kratkoročne opazovalce opraviti posebno e-usposabljanje na spletni strani http://www.eods.eu/posts/elearning ter podatek o opravljenem seminarju vnesti v svoj CV v rosterju.

Veljavne so le kandidature, ki bodo posredovane na EU preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov za nominacijo v EU EOM bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. št. 20/06). Kandidat mora obvezno predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev v treh dneh po vrnitvi z misije in ga posredovati na isti naslov s pripisom "za Medresorsko komisijo za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije".

Evropska komisija je objavila tudi razpis za mesto namestnika vodje opazovalcev (DCO), kandidati pa se morajo prijaviti neposredno preko spletne strani, navedene v priponki, najpozneje do 19. septembra 2019. Kandidati za DCO morajo imeti vsaj 3-kratne izkušnje z opazovanjem volitev kot člani t. i. "core teama", z Evropsko komisijo pa bodo za čas napotitve sklenili pogodbo.

Kandidati z bogatimi izkušnjami iz mednarodnega opazovanja volitev se lahko prijavijo tudi na največ dve od osmih  razpisanih mest osrednje ekipe misije (t. i. "core-team - CT") neposredno preko spletne strani, ki je navedena v priponki, najpozneje do 19. septembra 2019.

 

 

Iskalnik