Skoči do osrednje vsebine

Javni natečaj za EU dolgoročno in kratkoročno opazovanje predsedniških (15. 9. 2019) ter zakonodajnih volitev (6. 10. 2019) v Tuniziji

Rok za prijavo je potekel.

Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 28 dolgoročnih in 28 kratkoročnih opazovalcev na opazovanje volitev v Tuniziji, in sicer predsedniških volitev, ki bodo potekale 15. septembra 2019 (možen drugi krog 3. novembra 2019), ter zakonodajnih volitev, ki bodo potekale 6. oktobra 2019.

Vsaka država lahko predlaga največ 4 dolgoročne opazovalce (LTO), ki morajo biti dosegljivi med 1. septembrom in 15. novembrom 2019, ter največ 4 kratkoročne opazovalce (STO), ki morajo biti dosegljivi med 10. septembrom in 19. septembrom 2019 za predsedniške volitve ter med 1. in 11. oktobrom 2019 za zakonodajne volitve (v primeru drugega kroga predsedniških volitev bo ponovno potrebna njihova prisotnost v Tuniziji med 30. oktobrom in 7. novembrom 2019).

EU od kandidatov zahteva dobro znanje francoskega jezika (na ravni C1 - možno je telefonsko testiranje jezika).

Dolgoročni opazovalci morajo imeti najmanj dvakratne izkušnje iz mednarodnega opazovanja volitev ali iz osrednje ekipe misije ali ustrezno usposabljanje (prednostno EODS/NEEDS usposabljanje), kratkoročni opazovalci pa  najmanj enkratne izkušnje z delovanjem v mednarodnih misijah ali njihovih osrednjih ekipah ali opravljeno usposabljanje iz opazovanja volitev ali relevantne delovne izkušnje. Vsaka država lahko predlaga enega kratkoročnega opazovalca brez izkušenj z opazovanjem volitev.

Vsi opazovalci, ki bodo napoteni širom po državi, morajo biti pripravljeni sprejeti težke bivalne pogoje in biti v dobrem zdravstvenem stanju.

Prednost pri izboru imajo kandidati s predhodnimi izkušnjami v Tuniziji ali v regiji. Prednost predstavlja tudi morebitno predhodno delovanje v mednarodnih misijah. Kandidati morajo dobro obvladati delo z računalnikom in poznati različne programe. Vse ostale podrobnosti so v prilogah.

Vse stroške krije EU, ki tudi opravi dokončni izbor opazovalcev.

Postopek prijave za mesta opazovalcev: kandidat pošlje dopis z najavo kandidature do 8. avgusta 2019 do 14. ure po srednjeevropskem času, v primeru, da je zaposlen v javnem sektorju, pa tudi pisno soglasje predstojnika organa na elektronski naslov napotitve.mzz@gov.si. Kandidati se morajo nujno elektronsko registrirati preko spletne strani EU: https://webgate.ec.europa.eu/eomsec/index.cfm. V primeru, da je kandidat že registriran, mora vseeno posodobiti svoj obrazec (CV).

Prav tako obveščamo, da morajo vsi kandidati za kratkoročne opazovalce opraviti posebno e-usposabljanje na spletni strani https://www.eods.eu/posts/elearning ter podatek o opravljenem seminarju vnesti v svoj CV v rosterju.

Veljavne so le kandidature, ki bodo posredovane na EU preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov za nominacijo v EU EOM bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. št. 20/06). Kandidat mora obvezno predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev v treh dneh po vrnitvi z misije in ga posredovati na isti naslov s pripisom "za Medresorsko komisijo za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije".

Evropska komisija je objavila tudi razpis za mesto namestnika vodje opazovalcev (DCO), kandidati pa se morajo prijaviti neposredno preko spletne strani, navedene v priponki, najpozneje do 13. avgusta 2019. Kandidati za DCO morajo imeti vsaj 3-kratne izkušnje z opazovanjem volitev kot član t. i. "core teama", z Evropsko komisijo pa bodo za čas napotitve sklenili pogodbo.

Kandidati z bogatimi izkušnjami iz mednarodnega opazovanja volitev se lahko prijavijo tudi na največ dve od devetih  razpisanih mest osrednje ekipe misije (t. i. "core-team - CT") neposredno preko spletne strani, ki je navedena v priponki, najpozneje do 13. avgusta 2019.

 

 

Priloge:

Dolgoročni in kratkoročni opazovalci volitev:

Poziv k posredovanju kandidatur

ToR-opazovalci

Zdravstvena izjava

Mesto namestnika vodje opazovalcev:

Razpis-DCO EOM

ToR-DCO

Mesta v osrednji ekipi:

Razpis-osrednja ekipa

ToR-osrednja ekipa

Iskalnik