Skoči do osrednje vsebine

Javni natečaj za EU dolgoročno in kratkoročno opazovanje predčasnih parlamentarnih volitev na Kosovu (možni datumi: 22. 9., 29. 9. ali 6. 10. 2019)

Rok za prijavo je potekel.

Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 18 dolgoročnih in 36 kratkoročnih opazovalcev na opazovanje predčasnih parlamentarnih volitev na Kosovu.

Datum volitev še ni znan; za 22. avgust je predvideno glasovanje o razpustu parlamenta, volitve pa so skladno z ustavno ureditvijo lahko razpisane v 30-ih do 45-ih koledarskih dneh po razpustitvi parlamenta.  Na osnovi navedenega EK kot možne datume volitev navaja 22. 9., 29. 9. ali 6. 10. 2019. EU opazuje volitve na Kosovu od leta 2013 in kosovske oblasti so nakazale, da bo EU ponovno povabljena k opazovanju volitev.

Za potrebe pravočasne priprave opazovalne misije je tako EK posredovala razpis za dolgoročne in kratkoročne opazovalce, ki bodo poslani na opazovalno misijo, v kolikor bodo predčasne parlamentarne volitve razpisane ter bo EU dejansko povabljena k opazovanju volitev.

Vsaka država lahko predlaga največ 2 dolgoročna opazovalca (LTO), ki morata biti maksimalno dosegljiva med 10. septembrom in 22. oktobrom 2019 (dejanski čas potrebne prisotnosti bo krajši glede na dejanski datum volitev), ter največ 3 kratkoročne opazovalce (STO), ki morajo biti maksimalno dosegljivi med 18. septembrom in 9. oktobrom (v tem maksimalnem časovnem okviru bo dejansko potrebna 7-dnevna prisotnost na Kosovu glede na dejanski datum volitev).

Kandidati morajo imeti odlično znanje angleškega jezika (na ravni C1- možno je telefonsko testiranje znanja jezika).

Dolgoročni opazovalci morajo imeti najmanj dvakratne izkušnje iz mednarodnega opazovanja volitev ali iz osrednje ekipe misije ali ustrezno usposabljanje (prednostno EODS/NEEDS usposabljanje), kratkoročni opazovalci pa  najmanj enkratne izkušnje z delovanjem v mednarodnih misijah ali njihovih osrednjih ekipah ali opravljeno usposabljanje iz opazovanja volitev ali relevantne delovne izkušnje. Vsaka država lahko predlaga enega kratkoročnega opazovalca brez izkušenj.

Vsi opazovalci, ki bodo napoteni širom po državi, morajo biti pripravljeni sprejeti težke bivalne pogoje in biti v dobrem zdravstvenem stanju.

Prednost pri izboru imajo kandidati s predhodnimi izkušnjami na Kosovu ali v regiji. Prednost predstavlja tudi morebitno predhodno delovanje v mednarodnih misijah. Kandidati morajo dobro obvladati delo z računalnikom in poznati različne programe. Vse ostale podrobnosti so v prilogah.

Vse stroške krije EU, ki tudi opravi dokončni izbor opazovalcev.

Postopek prijave za mesta opazovalcev: kandidat pošlje dopis/elektronsko sporočilo z najavo kandidature do 26. avgusta 2019, v primeru, da je zaposlen v javnem sektorju, pa tudi pisno soglasje predstojnika organa, da bo kandidat v času opazovanja volitev lahko odsoten z dela, na elektronski naslov napotitve.mzz@gov.si. Kandidati se morajo nujno elektronsko registrirati preko spletne strani EU: https://webgate.ec.europa.eu/eomsec/index.cfm .V primeru, da je kandidat že registriran, mora vseeno posodobiti svoj obrazec (CV).

Prav tako obveščamo, da morajo vsi kandidati za kratkoročne opazovalce opraviti posebno e-usposabljanje na spletni strani http://www.eods.eu/posts/elearning ter podatek o opravljenem seminarju vnesti v svoj CV v rosterju.

Veljavne so le kandidature, ki bodo posredovane na EU preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov za nominacijo v EU EOM bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. št. 20/06). Kandidat mora obvezno predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev v treh dneh po vrnitvi z misije in ga posredovati na isti naslov s pripisom "za Medresorsko komisijo za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije".

Evropska komisija je objavila tudi razpis za mesto namestnika vodje opazovalcev (DCO), kandidati pa se morajo prijaviti neposredno preko spletne strani, navedene v priponki, najpozneje do 28. avgusta 2019. Kandidati za DCO morajo imeti vsaj 3-kratne izkušnje z opazovanjem volitev kot član t. i. "core teama", z Evropsko komisijo pa bodo za čas napotitve sklenili pogodbo.

Kandidati z bogatimi izkušnjami iz mednarodnega opazovanja volitev se lahko prijavijo tudi na največ dve od osmih  razpisanih mest osrednje ekipe misije (t. i. "core-team - CT") neposredno preko spletne strani, ki je navedena v priponki, najpozneje do 28. avgusta 2019.

 

Priloge:

Dolgoročni in kratkoročni opazovalci volitev:

Poziv k posredovanju kandidatur

ToR-opazovalci

Zdravstvena izjava

Mesto namestnika vodje opazovalcev:

Razpis-DCO

ToR-DCO

Mesta v osrednji ekipi:

Razpis- osrednja ekipa

ToR- osrednja ekipa

 

Iskalnik