Skoči do osrednje vsebine

Javni natečaj za EU dolgoročno in kratkoročno opazovanje občinskih volitev na Kosovu - oktober, november 2021 | Ministrstvo za zunanje zadeve

Rok za prijavo je potekel.

Evropska komisija je objavila poziv za napotitev dolgoročnih in kratkoročnih opazovalcev na opazovanje občinskih volitev na Kosovu - oktober, november 2021.

Vsaka država lahko predlaga največ 3 kratkoročne in 3 dolgoročne opazovalce, od tega enega opazovalca brez izkušenj z dolgoročnim opazovanjem in enega brez izkušenj s kratkoročnim opazovanjem. Napotitev kratkoročnih opazovalcev bo odvisna od covid situacije, ki jo bo lažje oceniti, ko bomo bližje datumu poteka volitev.

Vsi opazovalci, ki bodo napoteni širom po državi, morajo biti pripravljeni sprejeti težke bivalne pogoje in biti v dobrem zdravstvenem stanju. Zainteresirani kandidati in kandidatke naj poleg spoštovanja usmeritev Evropske komisije o posvetovanju s svojim osebnim zdravnikom glede zdravstvenega stanja (še posebej če imajo kronične bolezni, ki bi lahko otežile morebiten potek covid-19)  upoštevajo tudi, da  s prijavo sprejemajo in se v polnosti zavedajo možnosti, da se v primeru izbora in napotitve na misijo opazovanja volitev lahko okužijo s covid-19. Priporoča se cepljenje.

Kandidati morajo dobro obvladati delo z računalnikom in poznati različne programe. Kandidati morajo imeti odlično znanje angleškega jezika (na ravni C-1). Prednost so predhodne izkušnje v državi ali regiji ter predhodno delovanje v mednarodnih misijah oz. v podobnih pogojih.

Dolgoročni opazovalci morajo imeti najmanj dvakratne izkušnje iz mednarodnega opazovanja volitev ali iz osrednje ekipe misije ali ustrezno usposabljanje, kratkoročni opazovalci pa  najmanj enkratne izkušnje z delovanjem v mednarodnih misijah ali njihovih osrednjih ekipah ali opravljeno usposabljanje iz opazovanja volitev ali relevantne delovne izkušnje.

Vse stroške krije EU, ki tudi opravi dokončni izbor opazovalcev. Vse ostale podrobnosti so razvidne iz prilog.

Postopek prijave za mesta opazovalcev: kandidat do 30. julija 2021 do 23:59 na elektronski naslov napotitve.mzz@gov.si pošlje dopis/elektronsko sporočilo z najavo kandidature. V primeru, da je kandidat zaposlen v javnem sektorju, naj prijavi priloži tudi pisno soglasje predstojnika organa (v kolikor bo napoten na službeno pot). Kandidati se morajo nujno elektronsko registrirati preko spletne strani EU. V primeru, da je kandidat že registriran, mora vseeno posodobiti svoj obrazec (CV), vključno z motivacijsko izjavo.

Veljavne so le kandidature, ki bodo posredovane na EU preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov za nominacijo v EU EOM bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. Kandidat mora obvezno predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev v treh dneh po vrnitvi z misije in ga posredovati na isti naslov s pripisom "za Medresorsko komisijo za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije".

Evropska komisija je objavila tudi razpis za mesto namestnika vodje opazovalcev (DCO) in člane osrednje ekipe (Core Team members – CT) – rok za prijave je 29. 7. 2021. Več podrobnosti je razvidnih iz prilog.