Skoči do osrednje vsebine

Seznam stopenj in smeri izobrazbe ter delovnih izkušnjah javnih uslužbencev, ki so na razpolago za premestitev v drug organ:

 v skladu s tretjim odstavkom 93. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20), petim odstavkom 158. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) in 7. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10), objavljamo podatke o vojaku:

- v SV zaposlen 14 let: opravljal je naloge na delovnih mestih: (vojak) puškomitraljezec, vojak strelec bombometnik, vojak voznik oskrbovalec, vojak usmerjevalec mitraljeza, vojak oddelčni strelec, trenutno na delovnem mestu vojak spec. voznik LKOV,

- poklic: ekonomski tehnik, V. stopnja izobrazbe; strokovno – tehnično DM,

- ostala znanja: vozniška dovoljenja: AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE in G kategorije,

- delovne izkušnje pred zaposlitvijo v SV: skupno 10 let delovnih izkušenj (Gorenje –notranja oprema in Novem Žalec – avtomobilska industrija),

- Savinjska regija. 

 

Termin objave: 4. 5. 2021 – 4. 6. 2021.