Skoči do osrednje vsebine

Interni natečaj za OVSE kratkoročno opazovanje predčasnih parlamentarnih volitev v Belorusiji (17. november 2019)

Rok za prijavo je potekel.

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira kratkoročno opazovanje predčasnih parlamentarnih volitev, ki bodo 17. novembra 2019 potekale v Belorusiji. Kratkoročni opazovalci/opazovalke bodo  v Minsku oziroma drugod po državi prisotni od 12. do 19. novembra 2019. Podrobnejše informacije so razvidne iz priložene informacije.

Vse stroške opazovanja krije delodajalec, ki opazovalca/opazovalko napoti na opazovalno misijo.

Notranji rok za prijave na interni natečaj je četrtek, 24. oktober  2019 do 14. ure.

Na interni natečaj za mesta kratkoročnih opazovalcev v misiji OVSE se lahko prijavijo samo javni uslužbenci po postopku, opredeljenem v Zakonu o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. RS št. 20/06).

Kandidati/kandidatke morajo imeti odlično znanje angleškega jezika, znanje lokalnih jezikov predstavlja prednost. Prednost so tudi predhodne izkušnje v javni upravi, nevladnih organizacijah in/ali mednarodnih organizacijah, vključenih v opazovanje in/ali organizacijo volilnih postopkov, ter poznavanje razmer/izkušnje v Belorusiji ali v regiji.

Kandidate/kandidatke posebej opozarjamo, da morajo pred oddajo prijave na spletni strani https://electionexpert.odihr.pl/Home/HomeIndex oblikovati svoj profil. Zaradi varovanja osebnih podatkov naj kandidati/kandidatke v OVSE e-bazo tudi sami naložijo sken potnega lista na straneh z biometričnimi podatki. V kolikor imajo profil že kreiran, je potrebno preveriti, ali so v njem ažurni podatki (npr. glede potnega lista).  Posebno pozornost je potrebno nameniti pravilnosti kontaktnih podatkov osebe, ki bi jo OVSE kontaktiral v nujnih primerih.

Dejstvo, da je opazovalec/opazovalka oblikoval svoj profil oz. da so podatki v profilu ažurirani, naj bo izrecno zapisano tudi v prijavi na opazovanje (e-sporočilu), ki jo je treba skupaj s CV-jem (Europass) ter izpolnjenim obrazcem za akreditacijo najpozneje do 24. oktobra 2019 do 14. ure poslati na e-naslov napotitve.mzz@gov.si. V kolikor kandidat profila ne bo kreiral, prijava ne bo mogoča. Ažuriranje podatkov v že obstoječem profilu pa je nujno, da OVSE nima težav pri akreditaciji in organiziranju logistike. Prijavi je potrebno priložiti tudi soglasje delodajalca, da bo poravnal vse stroške napotitve.

Veljavne bodo le kandidature, ki bodo na OVSE/ODIHR posredovane oziroma potrjene preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. Odločitev izbirne komisije je dokončna.

Opazovalci/opazovalke morajo obvezno v treh dneh po vrnitvi iz misije predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev in ga posredovati na isti naslov, prav tako pa je zaželeno, da na Ministrstvu za zunanje zadeve pripravijo tudi krajšo predstavitev o pridobljenih izkušnjah in oceni stanja na terenu.

V primeru vprašanj se obrnite na napotitve.mzz@gov.si.

Iskalnik