Skoči do osrednje vsebine

Interni natečaj za OVSE kratkoročno opazovanje parlamentarnih volitev v Gruziji (31. oktober 2020)

Rok za prijavo je potekel.

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira kratkoročno opazovanje parlamentarnih volitev, ki bodo 31. oktobra 2020 potekale v Gruziji. Kratkoročni opazovalci in opazovalke bodo  v Tbilisiju oziroma drugod po državi prisotni od 27. oktobra do 3. novembra 2020. Podrobnejše informacije so razvidne iz priložene informacije.

Vse stroške opazovanja krije delodajalec, ki opazovalca ali opazovalko napoti na opazovalno misijo.

Notranji rok za prijave na interni natečaj je sreda, 7. oktober  2020, do 14. ure.

Na interni natečaj za mesta kratkoročnih opazovalcev v misiji OVSE se lahko prijavijo samo javni uslužbenci po postopku, opredeljenem v Zakonu o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije.

Kandidati in kandidatke morajo imeti odlično znanje angleškega jezika, znanje lokalnih jezikov predstavlja prednost. Prednost so tudi predhodne izkušnje v javni upravi, nevladnih organizacijah in/ali mednarodnih organizacijah, vključenih v opazovanje in/ali organizacijo volilnih postopkov, ter poznavanje razmer/izkušnje v Gruziji ali v regiji.

Kandidate in kandidatke posebej opozarjamo, da morajo pred oddajo prijave na spletni strani OVSE oblikovati svoj profil. Zaradi varovanja osebnih podatkov naj kandidati in kandidatke v OVSE e-bazo tudi sami naložijo sken potnega lista na straneh z biometričnimi podatki. V kolikor imajo profil že kreiran, je potrebno preveriti, ali so v njem ažurni podatki (npr. glede potnega lista).  Posebno pozornost je potrebno nameniti pravilnosti kontaktnih podatkov osebe, ki bi jo OVSE kontaktiral v nujnih primerih.

Dejstvo, da je opazovalec ali opazovalka oblikoval svoj profil oziroma da so podatki v profilu ažurirani, naj bo izrecno zapisano tudi v prijavi na opazovanje (e-sporočilu), ki jo je treba skupaj z življenjepisom (Europass) ter izpolnjenim obrazcem za akreditacijo najpozneje do 7. oktobra 2020 do 14. ure poslati na e-naslov napotitve.mzz@gov.si. V kolikor kandidat profila ne bo kreiral, prijava ne bo mogoča. Ažuriranje podatkov v že obstoječem profilu pa je nujno, da OVSE nima težav pri akreditaciji in organiziranju logistike. Prijavi je potrebno priložiti tudi soglasje delodajalca, da bo poravnal vse stroške napotitve.

V zvezi s stroški in potrebnimi zavarovanji, ki jih mora delodajalec zagotoviti za svojega uslužbenca, ki ga bo napotil na opazovanje volitev v Gruzijo, v luči covid situacije posebej poudarjamo potrebo po zagotovitvi ustreznega zdravstvenega zavarovanja. Podrobnosti so navedene v priloženi informaciji.

Veljavne bodo le kandidature, ki bodo na OVSE posredovane oziroma potrjene preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. Odločitev izbirne komisije je dokončna.

Opazovalci in opazovalke morajo obvezno v treh dneh po vrnitvi iz misije predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev in ga posredovati na isti naslov.

V primeru vprašanj se obrnite na napotitve.mzz@gov.si.

Dokumenti