Skoči do osrednje vsebine

Interni natečaj za OVSE kratkoročno opazovanje lokalnih volitev v Gruziji (2. oktober 2021)

Rok za prijavo je potekel.

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira kratkoročno opazovanje lokalnih volitev, ki bodo 2. oktobra 2021 potekale v Gruziji. Kratkoročni opazovalci bodo prisotni v  državi od 29. septembra  do 5. oktobra 2021. Podrobnejše informacije so razvidne iz priložene informacije.

Vse stroške opazovanja krije delodajalec, ki opazovalca ali opazovalko napoti na opazovalno misijo.

Notranji rok za prijave na interni natečaj je ponedeljek 6. september 2021 do 12. ure.

Na interni natečaj za mesta kratkoročnih opazovalcev v misiji OVSE se lahko prijavijo samo javni uslužbenci po postopku, opredeljenem v Zakonu o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije.

Kandidati morajo imeti  odlično znanje angleškega jezika, znanje lokalnega jezika je prednost. Zelo zaželene so tudi predhodne izkušnje v javni upravi, nevladnih organizacijah in/ali mednarodnih organizacijah, vključenih v opazovanje in/ali organizacijo volilnih postopkov ali poznavanje razmer/izkušnje v Gruziji ali v regiji. Kandidati morajo pred oddajo prijave na spletni strani OVSE oblikovati svoj profil in ga potrditi pri nacionalni kontaktni točki.

Zaradi varovanja osebnih podatkov naj kandidati in kandidatke v OVSE e-bazo tudi sami naložijo sken potnega lista na straneh z biometričnimi podatki. V kolikor imajo profil že kreiran, je potrebno preveriti, ali so v njem ažurni podatki (npr. glede potnega lista).  Posebno pozornost je potrebno nameniti pravilnosti kontaktnih podatkov osebe, ki bi jo OVSE kontaktiral v nujnih primerih.

Dejstvo, da je opazovalec ali opazovalka oblikoval svoj profil oziroma da so podatki v profilu ažurirani, naj bo izrecno zapisano tudi v prijavi na opazovanje (e-sporočilu), ki jo je treba skupaj z življenjepisom (Europass),  izpolnjenim in podpisanim obrazcem za akreditacijo ter izpolnjenim in podpisanim obrazcem "Liability Release Form" najpozneje do 6. septembra 2021 do 12. ure poslati na e-naslov napotitve.mzz@gov.si. V kolikor kandidat profila ne bo kreiral, prijava ne bo mogoča. Prijavi je potrebno priložiti tudi soglasje delodajalca, da bo poravnal vse stroške napotitve.

V zvezi s stroški, ki jih mora delodajalec zagotoviti za svojega uslužbenca, ki ga bo napotil na opazovanje volitev v Gruzijo, in v luči covid situacije še posebej poudarjamo potrebo po zagotovitvi ustreznega zdravstvenega zavarovanja in izpolnitev vseh potrebnih pogojev za tranzit in vstop v Gruzijo ter po zaključku napotitve za tranzit in vstop v Slovenijo.

Zainteresirani kandidati in kandidatke s prijavo sprejemajo in se v polnosti zavedajo možnosti, da se v primeru izbora in napotitve na misijo opazovanja volitev lahko okužijo s covid-19.

Veljavne bodo le kandidature, ki bodo na OVSE posredovane oziroma potrjene preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. Odločitev izbirne komisije je dokončna.

Opazovalci in opazovalke morajo obvezno v treh dneh po vrnitvi iz misije predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev in ga posredovati na napotitve.mzz@gov.si.

V primeru vprašanj se obrnite na napotitve.mzz@gov.si.