Skoči do osrednje vsebine

Interni natečaj za OVSE dolgoročno opazovanje lokalnih volitev v Severni Makedoniji (17. oktober 2021)

Rok za prijavo je potekel.

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira dolgoročno opazovanje lokalnih volitev, ki bodo 17. oktobra 2021 potekale v Severni Makedoniji. Dolgoročni opazovalci/opazovalke bodo  v Skopju  oziroma drugod po državi prisotni od 13. septembra do 24. oktobra 2021 oziroma v primeru drugega kroga do 6. novembra 2021. Podrobnejše informacije so razvidne iz priložene informacije.

Notranji rok za prijave na interni natečaj je petek, 27. avgust 2021, do 13. ure.

Na interni natečaj za mesta dolgoročnih opazovalcev v misiji OVSE se lahko prijavijo samo javni uslužbenci po postopku, opredeljenem v Zakonu o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Ur. l. RS št. 20/06).

Kandidati/kandidatke morajo imeti odlično znanje angleškega jezika, znanje lokalnih jezikov predstavlja prednost. Prednost so tudi predhodne izkušnje v javni upravi, nevladnih organizacijah in/ali mednarodnih organizacijah, vključenih v opazovanje in/ali organizacijo volilnih postopkov, ter poznavanje razmer/izkušnje v Severni Makedoniji ali v regiji.

Kandidate/kandidatke posebej opozarjamo, da morajo pred oddajo prijave na spletni strani OVSE oblikovati svoj profil. Zaradi varovanja osebnih podatkov naj kandidati/kandidatke tudi sami v e-bazo pripnejo sken potnega lista na straneh s fotografijo in biometričnimi podatki. Kandidati in kandidatke morajo izpolniti tudi obrazec "Liability Release Form".

Dejstvo, da je opazovalec/opazovalka oblikoval svoj profil, naj bo izrecno zapisano tudi v prijavi na opazovanje (e-sporočilu), ki jo je treba skupaj s CV-jem (Europass) najpozneje do 27. avgusta 2021 do 13. ure poslati na e-naslov napotitve.mzz@gov.si. V kolikor kandidat profila ne bo kreiral, prijava ne bo mogoča. Prijavi je potrebno priložiti tudi soglasje delodajalca, da bo v primeru napotitve izpolnil svoje obveznosti, ki izhajajo iz zakona o napotitvah.

Z vidika zdravstvene situacije v zvezi s covid-19 bodo izbrani kandidati  morali na dan napotitve izpolnjevati pogoje za tranzit in vstop v Severno Makedonijo ter po zaključku napotitve za tranzit in vstop v Slovenijo.

Vse stroške opazovanja krije delodajalec, ki opazovalca/opazovalko napoti na opazovalno misijo. V zvezi s stroški in potrebnimi zavarovanji, ki jih mora delodajalec zagotoviti za svojega uslužbenca, ki ga bo napotil na opazovanje volitev, v luči covid situacije posebej poudarjamo potrebo po zagotovitvi ustreznega zdravstvenega zavarovanja. Podrobnosti so navedene v priloženi informaciji.

Veljavne bodo le kandidature, ki bodo na OVSE/ODIHR posredovane oziroma potrjene preko Ministrstva za zunanje zadeve. Postopek izbire kandidatov bo potekal v skladu z določili Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. Odločitev izbirne komisije je dokončna.

Opazovalci/opazovalke morajo obvezno v treh dneh po vrnitvi iz misije predložiti pisno poročilo o opravljenem opazovanju volitev in ga posredovati na isti naslov, prav tako pa je zaželeno, da na Ministrstvu za zunanje zadeve pripravijo tudi krajšo predstavitev o pridobljenih izkušnjah in oceni stanja na terenu.

 

Priloga