Skoči do osrednje vsebine

Interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov v program usposabljanja NEPT (National Experts in Professional Training) na Evropsko komisijo ter Evropsko službo za zunanje delovanje

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO, Uradni list RS št. 20/06) objavljamo interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov v program usposabljanja NEPT (National Experts in Professional Training) na Evropsko komisijo in v Evropsko službo za zunanje delovanje (EEAS). 

Program je namenjen javnim uslužbencem, ki  še  nikoli niso delali ali se usposabljali v institucijah EU. Delovne izkušnje niso zahtevane. Uslužbence je mogoče napotiti na usposabljanje po navedenem programu v obliki sekundiranja, ki je "cost-free", kar pomeni, da vse stroške usposabljanja nosi delodajalec, ki uslužbenca napoti na usposabljanje. Slovenija lahko glede na dodeljeno kvoto za 2020 na usposabljanje napoti največ štiri javne uslužbence.

Usposabljanje se (v prvem terminu 2020) začne marca 2020 (možen začetek dela je 1. ali 16. marec 2020). Usposabljanje lahko traja 3, 4 ali 5 mesecev (želeno trajanje usposabljanja je potrebno označiti v vlogi). Kandidat se lahko glede na svoje preference prijavi na največ tri generalne direktorate. 

Kandidate prosimo, da pred prijavo natančno preverijo zahtevane pogoje, kot so navedeni v priloženih informacijah.

Kandidati morajo svoji prijavi (vlogi) obvezno priložiti: 

  • pisno soglasje predstojnika organa, v katerem je kandidat zaposlen (prilagamo vzorec soglasja),
  • izpolnjen CV obrazec, 
  • izpolnjeno prijavnico.

Kandidati prijave pošljejo na e-naslov napotitve.mzz@gov.si. Kontaktni naslov za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila je prav tako napotitve.mzz@gov.si.

Rok za prijave je 25. september 2019. 

Veljavne so le kandidature, ki bodo poslane na elektronski naslov napotitve.mzz@gov.si.  Kandidature bodo na Evropsko komisijo posredovane v skladu z Zakonom o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS št. 20/06).

Iskalnik