Skoči do osrednje vsebine

Interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov v Agencijo EU za temeljne pravice

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije objavljamo interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov v Agencijo EU za temeljne pravice.

Razpisani sta naslednji dve delovni mesti:

 • strokovnjak v enoti za tehnično pomoč in krepitev zmogljivosti  in
 • strokovnjak v enoti za raziskave in podatke.

Trajanje napotitve je eno leto z možnostjo podaljšanja do štirih let.

Kandidati in kandidatke morajo med drugim izpolnjevati naslednje pogoje:

 • status uslužbenca javnega sektorja,
 • vsaj 12- mesečno trajanje zaposlitve pri sedanjem delodajalcu,
 • državljanstvo EU,
 • univerzitetna izobrazba,
 • vsaj tri leta ustreznih delovnih izkušenj na področjih, ki so relevantne za naloge, ki jih bo izbrani kandidat opravljal v okviru napotitve,
 • temeljito znanje enega od jezikov EU ter zadovoljivo znanje (vsaj na ravni B2) drugega EU jezika,
 • dokazana sposobnost priprave visoko kvalitetnih analiz in raziskav v angleškem jeziku,
 • poznavanje  računalniških programov in orodij (Word, PowerPoint, Excel),
 • odlične organizacijske in komunikacijske sposobnosti ter fleksibilnost.

Za delovno mesto strokovnjaka v enoti za raziskave in podatke so potrebne tudi dokazane izkušnje na področju projektnega upravljanja, za delovno mesto strokovnjaka v enoti za tehnično pomoč in krepitev zmogljivosti pa so v okviru dokazanih izkušenj na področju projektnega upravljanja potrebne tudi izkušnje z administrativnim in proračunskim upravljanjem.

Kandidate in kandidatke prosimo, da pred prijavo natančno preverijo zahtevane pogoje za razpisano mesto, na katerega se želijo prijaviti, kot jih navaja Agencija EU za temeljne pravice na naslednjih povezavah: strokovnjak v enoti za tehnično pomoč in krepitev zmogljivosti in strokovnjak v enoti za raziskave in podatke

Ker gre za sekundirani delovni mesti, bodo izbrani kandidati in kandidatke lahko svojo prijavo na Agencijo EU za temeljne pravice preko spleta oddali šele, ko bo njihova kandidatura potrjena skladno z določbami zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije.

Razpisani delovni mesti sta sofinancirani (napotenemu bo Agencija za temeljne pravice izplačevala dnevnice), vse druge stroške napotitve pa nosi delodajalec strokovnjaka. Navedeni stroški se določijo skladno z Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini.

Kandidati morajo svoji prijavi (vlogi), ki jo posredujejo na e-naslov napotitve.mzz@gov.si,  priložiti:

 • pisno soglasje predstojnika organa, v katerem je kandidat zaposlen - prilagamo vzorec soglasja,
 • življenjepis v formatu Europass,
 • motivacijsko pismo.

Kandidati prijave pošljejo na e-naslov napotitve.mzz@gov.si najkasneje do nedelje, 11. oktobra  2020.

Vzorec soglasja

 • Vzorec soglasja

  Ministrstvo za zunanje zadeve