GOV.SI

Interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov na mesta v Evropski komisiji - junij 2019/2

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO, Uradni list RS št. 20/06) objavljamo interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov v različne generalne direktorate Evropske komisije.
 
Kandidate prosimo, da pred prijavo natančno preverijo zahtevane pogoje o posameznem razpisanem mestu, kot jih navaja Evropska komisija (podrobnosti o razpisanih sekundiranih mestih so priložene).  
 
Kandidati morajo svoji prijavi (vlogi) obvezno priložiti:

  • pisno soglasje predstojnika organa, v katerem je kandidat zaposlen; soglasje se mora nanašati na konkretno delovno mesto (ime generalnega direktorata, enoto in delovno mesto), na katerega se kandidat prijavlja.
  • izpolnjen elektronski CV obrazec, ki je objavljen na http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae; v obrazcu je treba navesti ime generalnega direktorata, enoto in natančen naziv mesta, na katerega se kandidat prijavlja.

Evropska komisija zaradi preobsežne dokumentacije, ki jo prejema, kandidate poziva, da ne prilagajo dokazil, ki v razpisu niso zahtevani!

Kandidati prijave pošljejo na e-naslov napotitve.mzz@gov.si.

Kontaktni naslov za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila je prav tako napotitve.mzz@gov.si.

Veljavne so le kandidature, ki bodo poslane na elektronski naslov napotitve.mzz@gov.si. Kandidature bodo na Evropsko komisijo posredovane v skladu z Zakonom o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (Uradni list RS št. 20/06).