Skoči do osrednje vsebine

Interni natečaj za napotitev nacionalnega strokovnjaka na delovno mesto skrbnika digitalnih komunikacij/spletne strani v Generalnem sekretariatu Sveta EU

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije objavljamo interni natečaj za napotitev na sekundirano delovno mesto skrbnika digitalnih komunikacij/spletne strani v Generalnem sekretariatu Sveta EU.

Kandidati in kandidatke za navedeno delovno mesto morajo med drugim izpolnjevati naslednje pogoje:

  • univerzitetna izobrazba (druga bolonjska stopnja) z relevantnega področja, kot so na primer komunikacije, novinarstvo, politične vede ipd.,
  • vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju izdelave in distribucije spletnih in digitalnih vsebin,
  • odlično znanje angleškega jezika, znanje francoskega jezika  je prednost,
  • odlične komunikacijske sposobnosti,
  • poznavanje digitalnih komunikacijskih orodij,
  • poznavanje zakonodaje s področja avtorskih pravic in varstva osebnih podatkov,
  • poznavanje delovanja in postopkov EU ter postopkov odločanja.

Podrobnejša obrazložitev pogojev in opis delovnih nalog sta razvidna iz priponke.

Trajanje napotitve je predvidoma od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021.

Delovno mesto je sofinancirano (napotenemu bo Generalni sekretariat Sveta izplačeval dnevnice, vse druge stroške napotitve pa nosi delodajalec strokovnjaka; navedeni stroški se določijo skladno z Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini).

Kandidati in kandidatke morajo svoji prijavi, ki jo najkasneje do 3. 5. 2021 do 14. ure pošljejo na naslov napotitve.mzz@gov.si, priložiti:

  • pisno soglasje predstojnika organa, v katerem je kandidat zaposlen (prilagamo vzorec soglasja),
  • življenjepis v angleškem jeziku z vključenimi natančnimi informacijami o izobrazbi in dosedanjih delovnih mestih/zadolžitvah ter
  • motivacijsko pismo (v angleškem jeziku).

Kontaktni naslov za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila je prav tako napotitve.mzz@gov.si.

 

Priponke