Skoči do osrednje vsebine

Institucije EU iščejo nadarjene tajnice in tajnike

Rok za prijavo je potekel.

Institucije EU trenutno iščejo večjezične in vsestranske tajnice in tajnike za opravljanje različnih tajniških nalog v njihovih službah. Tajnice in tajniki nudijo podporo eni ali več osebam, oddelkom ali enotam znotraj institucije.

Obvladati morate tudi orodja informacijske tehnologije, kot so programi za obdelavo besedil, preglednice in podatkovne zbirke.

Za prijavo morate imeti državljanstvo države članice EU ter znati vsaj dva uradna jezika EU: 1. jezik (eden od 24 uradnih jezikov EU) vsaj na stopnji C1 (temeljito znanje) in 2. jezik (angleščina ali francoščina) vsaj na stopnji B2 (zadovoljivo znanje).

Poleg tega morate imeti naslednje kvalifikacije in delovne izkušnje:

  • s spričevalom potrjeno srednješolsko izobrazbo, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni in ki ji sledijo vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju tajniških del (razred SC 1), ali
  • opravljeno poklicno usposabljanje, ki mu sledijo vsaj 3 leta delovnih izkušenj (razred SC 1).

Za prijavo na višje mesto (razred SC 2) potrebujete vsaj 7 let delovnih izkušenj na področju tajniških del.

Podrobnejše informacije o zahtevanih kvalifikacijah, specifičnih delovnih izkušnjah, izbirnem postopku in prijavi najdete na spletišču https://epso.europa.eu/content/secretaries_en.

Rok za prijave je  najpozneje 8. septembra 2020 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času.