Skoči do osrednje vsebine

Informacija o izboru začasnih uslužbencev za generalni direktorat EK za človeške vire in varnost

Rok za prijavo je potekel.

Evropska komisija organizira izbirni postopek, s katerim bo sestavila seznam štirih uspešnih kandidatov za zapolnitev dveh delovnih mest upravnega uslužbenca (razred AD 8) v Generalnem direktoratu za človeške vire in varnost.

Kandidati in kandidatke morajo med drugim izpolnjevati naslednje pogoje:

  •  imeti državljanstvo ene od držav članic Evropske unije,
  • imeti izpolnjene vse nacionalne zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka,
  • biti moralno primerni oziroma primerne za opravljanje predvidenih nalog,
  • imeti znanje vsaj dveh uradnih jezikov EU; drugi jezik mora biti obvezno angleščina ali francoščina,
  • raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj štiriletnemu visokošolskemu študiju na področju prava ali političnih ved, ali raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu vsaj triletnemu visokošolskemu študiju na področju prava ali političnih ved, in vsaj eno leto ustreznih delovnih izkušenj;
  • vsaj devet let delovnih izkušenj na delovnem mestu s polnim delovnim časom, pridobljenih po diplomi, ki se zahteva za pripustitev k izbirnemu postopku, od tega vsaj 3 leta na področju, povezanem z nalogami, ki kot so navedene v razpisu.

Podrobnejše informacije so dostopne na: https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission/job-opportunities/temporary-jobs-european-commission/apply-temporary-jobs-european-commission/selection-temporary-staff-directorate-general-human-resources-and-security_en .

Rok za prijave je 14. september 2020 do 12. ure.