Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Video

  70. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela predhodne programe odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023, zaradi neurja s poplavami med 12. in 13. julijem 2023 in zaradi neurja s poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023.

 • Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

  Vlada se je takoj po avgustovskih uničujočih poplavah in plazovih odzvala ter začela pripravljati ukrepe za odpravo posledic škode. Med sprejetimi ukrepi je tudi začasni odlog bančnih posojil. Da bodo uporabniki čim bolje obveščeni o tem ukrepu, smo pripravili dodatna pojasnila.

 • Ustrezna urejenost vodotokov je skupen interes

  Na svoji drugi seji se je sestal Svet za vode, ki ga je minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan avgusta po uničujoči ujmi, ki je prizadela Slovenijo, ustanovil z namenom povezovanja vodarske stroke in s ciljem iskanja strokovnih rešitev. Tokrat so na seji obravnavali poplavno uredbo, dotaknili pa so se tudi nastajajočega Zakona o obnovi.

 • Ministrica Šinko: »Potrebna bo znatna pomoč v sektorju kmetijstva, gozdarstva in ribištva«

  Na današnjem zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo so se ministri EU seznanili s škodo, ki jo je utrpelo slovensko kmetijstvo, gozdarstvo in akvakultura zaradi nedavnih poplav in plazov. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je v predstavitvi dejala, da je ministrstvo takoj po ujmi pristopilo k zbiranju podatkov o škodi in pripravi nujnih ukrepov pomoči.

 • Pomagamo prizadetim: seznam občin, ki so pripravljene pomagati tudi občanom drugih občin

  Z 2. septembrom 2023 je v veljavo stopil Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. V skladu s tem zakonom je sedaj na voljo ukrep izjemne dodelitve neprofitnih stanovanj v najem prizadetim prebivalcem.

 • Računalniška oprema za socialno ogrožene in žrtve poplav

  Nevladna organizacija Društvo Duh časa, ki deluje na področju razvoja informacijske družbe, že od leta 2011 dalje izvaja dejavnost Računalniki za socialno ogrožene, pri čemer jim pomagamo tudi na Ministrstvu za digitalno preobrazbo.

 • Vlada zagotovila sredstva za interventne ukrepe na prometni infrastrukturi

  Vlada je odločila, da se Ministrstvu za infrastrukturo zagotovijo sredstva za izvedbo interventnih ukrepov na cestni infrastrukturi, ki so potrebni zaradi odprave posledic neurij v času do začetka avgusta 2023 in sredstva za izvedbo interventnih ukrepov na prometni (cestni in železniški) infrastrukturi za odpravo posledic poplav in plazov, ki so posledica ujme 4. avgusta 2023.

 • Predsednik vlade na dobrodelni nogometni tekmi v ljubljanskih Stožicah

  Predsednik vlade dr. Robert Golob se je udeležil dobrodelne nogometne tekme na stadionu Stožice, ki so jo na pobudo predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina odigrali nekdanji nogometni zvezdniki. Celoten izkupiček bodo namenili prizadetim v vodni ujmi.

 • 130. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je odločila, da se 138 občinam povrnejo intervencijski stroški v višini 94,9 milijona evrov ter silam zaščite in reševanja v višini do 11,4 milijona evrov. Gasilskim enotam se povrnejo intervencijski stroški v višini do 2,5 milijona evrov. Za predhodni program odprave posledic škode v gospodarstvu je zagotovila 31,7 milijona evrov in za ukrepe na vodni infrastrukturi 47 milijonov evrov.

 • Informacija o uporabi gradbene ter prostorske zakonodaje v sanaciji po ujmah

  Informacija o področju gradnje, obnove, nadomestne gradnje, obnove kmetijskih objektov ter upravičenosti občin do sredstev za obnovo ter pregled zakonodajnih določil.

 • Ocena škode po avgustovskih poplavah in plazovih tudi za društva in ustanove

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je začelo z ocene škode po avgustovih poplavah in plazovih pri društvih in ustanovah, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu s področij športa, turizma in varstva potrošnikov. Društva in ustanove morajo oceno škode na strojih in opremi, zalogah ter zaradi izpada prihodka pripraviti na posebnem obrazcu.

 • Zapore in prevoznost glavnih in regionalnih cest po Sloveniji

  Aktualne prometne informacije o prevoznosti cest so dostopne na portalu Prometno informacijskega centra za državne ceste.

 • Obvestilo upravičencem iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse subjekte v sektorju morskega gospodarskega ribolova in akvakulture, da v skladu z odločbo o odobritvi pravice do javnih sredstev za morebitno neizpolnjevanje končne predvidene vrednosti kazalnikov rezultata, ki so vezani na naložbo, uveljavijo pravico do višje sile.

 • Rezultati vzorčenja sedimenta in prvotnih tal na poplavljenih področjih

  Po poplavah v začetku avgusta 2023 je Agencija za okolje izvedla vzorčenje na 21 mestih v porečju Gradaščice, Sore, Save, Pšate, Kamniške Bistrice, Krke, Meže, Drave, Savinje in Mure.

 • Izpolnitev vloge za oceno škode po povodnji v primarni kmetijski proizvodnji možna le še teden dni

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vabi vsa kmetijska gospodarstva (vključno s tistimi, ki se ukvarjajo s čebelarstvom) , ki so utrpeli škodo zaradi poplav in plazov v letošnjem avgustu, k oddaji Obrazca 7 - Popis škode v primarni kmetijski proizvodnji zaradi poplav in plazov na širšem območju Republike Slovenije, v avgustu 2023.

 • Donacije za namen omilitve škode nastale po poplavah in plazovih, ki so prizadele Slovenijo

  Veleposlaništvo Republike Slovenije v Beogradu, v skladu s sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov, do 31. decembra 2023 sprejema donacije za namen omilitve škode, nastale po poplavah in plazovih ob nedavnih ujmah, ki so prizadele Slovenijo.

 • 69. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je začela z obravnavo informacije o pripravi proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025. Dala je soglasje k predlogu spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, se seznanila z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2023 in z informacijo o izhodiščih za predhodni program odprave posledic neposredne škode po avgustovskih poplavah.

 • Državni sekretar Boštjan Šefic: Občine lahko dajo predloge ukrepov za obnovo in razvoj

  Državni sekretar za usklajevanje ukrepov in dejavnosti za obnovo po poplavah Boštjan Šefic je 12. septembra 2023 obiskal občino Litija in se srečal z županom Francijem Rokavcem. Delovni obisk je bil namenjen pogovoru o izzivih in potrebah občine in prebivalcev prizadetega območja ter nadaljnjih ukrepih za pomoč.

 • Vloga za oceno škode pri izvajalcih ribiškega upravljanja in v sektorju akvakulture

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vabi vse izvajalce ribiškega upravljanja in subjekte v sektorju akvakulture, ki so utrpela škodo zaradi poplav in plazov v letošnjem avgustu, k oddaji Obrazca za popis škode pri izvajalcih ribiškega upravljanja in v sektorju akvakulture zaradi poplav in zemeljskih plazov v Republiki Sloveniji v mesecu avgustu 2023.

 • Obisk spletnih strani Agencije za okolje med neurji in poplavami

  V času poplav smo v petek, 4. avgusta 2023, na vremenskih spletnih straneh Agencije za okolje zabeležili 134 milijonov zadetkov, v soboto, 5. avgusta 2023, 65 milijonov zadetkov in v nedeljo, 6. avgusta 2023, 76 milijonov zadetkov.