Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Dodatno pojasnilo SVRK ob seznanitvi vlade z Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča

  V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) ob današnji seznanitvi vlade z Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna za leto 2018 ponovno poudarjamo, da se ocena Sama Jereba nanaša zgolj na obdobje do konca leta 2018 in zajema pet skladov, od katerih dva spadata pod Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, medtem ko v sklopu evropske kohezijske politike obravnavamo tri sklade in sicer Kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad.

 • Vmesna evalvacija 9 programov, izbranih v okviru javnega razpisa »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)«

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v prvi polovici 2019 v sodelovanju s tujimi strokovnjaki iz različnih držav izvedlo vmesno evalvacijo devetih raziskovalno-razvojnih programov, ki so bili izbrani v okviru javnega razpisa z naslovom »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)«. Ključen poudarek javnega razpisa je spodbujanje priprav in izvajanja konzorcijskih raziskovalnih projektov, ki povezujejo partnerje iz industrije, gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja. S tem namenom so projekti usmerjeni v krepitev zmogljivosti razvoja in uporabe novih tehnologij za razvoj novih konkurenčnih izdelkov, storitev in procesov na prednostnih področjih pametne specializacije Slovenije.

 • Odločitve Vlade RS z 48. seje s področja MKGP

  Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela tri točke s področja MKGP

 • Kako se izogniti napakam pri definiranju stroškov v projektih Obzorja 2020?

  V interesu prejemnikov sredstev iz Obzorja 2020 in Evropske komisije je, da bi prihajalo do čim manj napak pri uveljavljanju nastalih stroškov. Nizka stopnja napak namreč prispeva k krepitvi ugleda programa Obzorje 2020, pospeši izplačila in zmanjšuje upravno breme pri izterjavi neupravičeno plačanih zneskov. V izogib napakam je Evropska komisija objavila priročnik o izogibanju najpogostejših napak.

 • Socialni transferji pomembno znižujejo revščino

  Stopnja tveganja revščine je v letu 2018 ostala enaka kot v prejšnjem letu (13,3 %). Podatki kažejo, da socialni transferji pomembno znižujejo revščino. Če v dohodek ne bi šteli socialnih transferjev (družinskih in socialnih prejemkov), bi bila stopnja tveganja revščine 23,4-odstotna. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2019 za transferje posameznikom in družinam namenja 1,249 milijarde evrov.

 • Evropska sredstva za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže v občini Črna na Koroškem«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3,8 milijona evrov. Od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okvirno 1,6 milijona evrov.

 • Evropske države skupaj v boju proti trgovini z ljudmi

  Evropska mreža za preprečevanje kriminala (EUCPN) skupaj s 24 evropskimi državami danes, 17. oktobra 2019, začenja preventivno kampanjo na področju boja proti trgovini z ljudmi, v kateri sodeluje tudi Slovenija.

 • Ministrstvo za javno upravo danes vlado seznanilo s pripravljenima osnutkoma sprememb zakonov za implementacijo odločbe Ustavnega sodišča

  Ministrstvo za javno upravo je danes vlado seznanilo z osnutkoma zakonodajnih predlogov za implementacijo odločbe Ustavnega sodišča, in sicer s Predlogom o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor in Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor.

 • Napaka merilnika na lokaciji Novo mesto

  Dne 17. 10. 2019 ob 2:23 je merilnik sevanja v Novem mestu prikazal enkratno povišano vrednost, ki za faktor 10^20 (več kot milijardo milijard) presega običajne vrednosti.

 • Mednarodna konferenca na področju strojnega učenja in podatkovne analitike: Premier Machine Learning Conference - Predicitve Analytics World Business

  Od 16. do 17. julija 2019 poteka v Londonu odmevna strokovna mednarodna konferenca na področju strojnega učenja in podatkovne analitike z naslovom » Premier Machine Learning Conference - Predicitve Analytics World Business«.

 • Na 38. srečanju visokih predstavnikov Centrov vlad držav OECD tudi predstavniki MJU

  Generalni direktor Direktorata za javni sektor Ministrstva za javno upravo Peter Pogačar se v Reykjaviku udeležuje 38. srečanja visokih predstavnikov Centrov vlad držav OECD.

 • Odprtje školjčišč

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča, da je promet s školjkami iz slovenskih školjčišč v Piranskem zalivu, Debelem rtiču in Strunjanskem zalivu z dne 17.10.2019 ponovno dovoljen.

 • Evropska sredstva za krepitev kompetenc mladih

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitvi o finančni podpori za javni razpis »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«, ki ga bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo v kratkem. Za nekaj več kot dva milijona vreden javni razpis bo Evropski socialni sklad prispeval 1,6 milijona evrov. Za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija je namenjenih 1,2 milijona evrov, za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija pa nekaj manj kot 837.000 evrov.

 • Odločitve 48. redne seje Vlade RS s področja MOP

  Vlada RS je na 48. redni seji obravnavala tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Konferenca izvajalcev notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov 2019 uspešno izvedena

  Urad RS za nadzor proračuna je 15. oktobra 2019 v Ljubljani izvedel zdaj že tradicionalno letno konferenco izvajalcev notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov, ki je bila namenjena notranjim revizorjem, zaposlenim pri proračunskih uporabnikih, in zunanjim izvajalcem storitev notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov.

 • Državni sekretar Stanonik na obisku Gozdnega gospodarstva Bled

  Državni sekretar Damjan Stanonik je danes obiskal podjetje Gozdno gospodarstvo Bled, d. o. o., ki je bilo ustanovljeno leta 1948 in vsa ta leta gospodari z gozdovi na Jelovici in Pokljuki.

 • Obvladovanje vode v mestih

  V četrtek, 17. oktobra 2019, je v Dominikanskem samostanu na Ptuju potekala mednarodna konferenca »Obvladovanje vode v mestih«. Z razpravo o komuniciranju v času neurij je na dogodku sodelovala tudi Direkcija RS za vode.

 • Vodni dnevi 2019

  17. in 18. oktobra so v Portorožu, v organizaciji slovenskega društva za zaščito voda, potekali 25. Vodni dnevi. Na njih se je s prispevkom predstavila tudi Direkcija RS za vode.

 • Evropska komisija je objavila nov razpis Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za področje prometa, s skupnim proračunom v višini 1,4 milijarde EUR

  Cilj Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za področje prometa je podpiranje naložb v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ali obnovo in nadgradnjo obstoječe.

 • Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij gostila delavnico EuroPris na temo gradnje zaporov in prilagodljivosti zaporskih nepremičnin za sodobne izzive

  Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je v okviru organizacije EuroPris v dneh od 14. do 17. oktobra 2019, v Ljubljani gostila delavnico o gradnji zaporov in prilagodljivosti zaporskih nepremičnin za sodobne izzive. Delavnice se je udeležilo 66 članov iz 23 različnih držav.

Iskalnik