Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice

  Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da je v javno obravnavo podalo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice. Pripombe lahko posredujete do vključno petka, 30. avgusta 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

 • Poziv za sodelovanje svetovalca za etiko v Eropean Joint Programme on Rare Diseases

  Evropski skupni program za redke bolezni (EJP RD) združuje več kot 130 institucij iz 35 različnih držav, katerih cilj je ustvariti celovit, trajnostni ekosistem, ki omogoča ustvarjalno kroženje med raziskavami, oskrbo in medicinskimi inovacijami. Ob upoštevanju velikosti projekta EJP RD in zapletenosti etičnih vprašanj, ki se lahko pojavijo, je Evropska komisija zahtevala, da konzorcij EJP RD imenuje neodvisnega svetovalca za etiko.

 • Spremembe zakona o osebnem imenu

  V Uradnem listu RS, št. 43/2019 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu, ki je začel veljati 13. 07. 2019, razen novosti, ki se nanašajo na odpravo omejitev glede števila besed in sestave osebnega imena.

 • Za tujega delavca zaposlenega v RS velja enaka delovnopravna zakonodaja kot za slovenskega delavca

  Za tuje delavce zaposlene v Slovenji, med katerimi jih je največ zaposlenih v panogi gradbeništva, velja delovnopravna zakonodaja v celoti, torej enako kot za slovenske delavce. V nadaljevanju posredujemo nekaj informacij vezanih na pogoje, ki jih morajo slovenski delodajalci izpolnjevati pred zaposlitvijo tujega delavca v Sloveniji in o pravicah, ki jih imajo tuji delavci v Sloveniji.

 • Umik bakalarja s trga zaradi prisotnosti listerije

  UVHVVR je v okviru uradnega vzorčenja živil odvzela vzorec bakalarja, v katerem je bila ugotovljena prisotnost bakterije listerije. Nosilci živilske dejavnosti, ki so vključeni v distribucijo spornega lota, izvajajo umik živila s trga.

 • Državni sekretar Božič se je srečal z delegacijo Odbora za zunanjo politiko in zadeve EU italijanske poslanske zbornice

  Državni sekretar Dobran Božič je danes na pogovor sprejel predsednico Odbora za zunanjo politiko in zadeve EU italijanske poslanske zbornice Marto Grande, ki so jo spremljali veleposlanik Italije v Ljubljani Paolo Trichilo, član Odbora za zunanjo politiko in zadeve EU Filippo Giuseppe Perconti in sekretarka odbora Francesca Piazza.

 • Predlogi za izboljšave javnega potniškega prometa v medresorskem usklajevanju

  Ministrstvo za infrastrukturo je v medresorsko obravnavo in v sprejem na Vladi Republike Slovenije posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu, s katerim se urejata področji javnega potniškega prometa in temeljnih kvalifikacij za voznike.

 • Evropska unija razširila seznam invazivnih tujerodnih vrst

  Evropska komisija je 26. julija 2019 razširila seznam tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst, ki zaradi svoje invazivnosti pomenijo grožnjo rastju in živalstvu Evropske unije. Seznam je dopolnila s 17. vrstami, tako da je sedaj na seznamu 66 vrst. Zanje veljajo najstrožji ukrepi, zato jih je prepovedano gojiti, prodajati, kupovati, izmenjavati, razmnoževati in izpuščati v naravo. Prepovedi bodo za vse te vrste veljale od 15. avgusta 2019 dalje.

 • Dan globalnega okoljskega dolga letos 29. julija, za EU 10. maja, za Slovenijo že 27. aprila

  Na področju okolja globalno odmevata dve novici - svetovna mreža za okoljski odtis (Global Footprint Network – GFN) je na podlagi zadnjih izračunov za ta kazalnik objavila datum dneva okoljskega dolga (Earth Overshoot Day), ki je za 3 dni bolj zgodaj kot lani, in najbolj zgodaj doslej. To je dan v letu, ko začne človeštvo porabljati več naravnih virov, kot jih Zemlja lahko obnovi v tem letu – v zadnjih 20 letih se je premaknil za dva meseca. Švedska okoljska aktivistka Greta Thunberg pa je skupaj z glasbeno skupino iz Manchestra objavila skladbo z naslovom »The 1975«, v kateri recitira esej o podnebnih spremembah. V skladbi, ki nosi isti naslov kot glasbena skupina, opozarja tako na zaskrbljujoče stanje kot na možnosti pozitivnega ukrepanja, h kateremu poziva predvsem starejše generacije. Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Marko Maver poudarja, da Slovenija lahko in mora k zmanjšanju okoljskega dolga prispevati z ambiciozno podnebno politiko in pospešenim prehodom v krožno gospodarstvo, kot je predvideno z dolgoročno podnebno strategijo in drugimi dokumenti, ki jih bo MOP predlagal v prihodnjem letu.

 • Informacija v zvezi z uveljavitvijo Sporazuma med Republiko Srbijo in Republiko Slovenijo o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji

  Od začetka izvajanja Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Sporazum) v letu 2013 lahko ugotovimo, da je nov sistem, vzpostavljen na podlagi določb Sporazuma, v primerjavi s prejšnjo ureditvijo bistveno spremenil način zaposlovanja državljanov Bosne in Hercegovine (v nadaljevanju: državljani BIH) v Sloveniji ter v veliki meri prispeval k večji pravni varnosti delavcev migrantov. Nov in organiziran način posredovanja in zaposlovanja delovne sile je prekinil dotedanje prakse delodajalcev, ki so državljane BIH in druge delavce iz regije Zahodnega Balkana zaposlovali preko raznih posrednikov, velikokrat na račun zmanjšanja obsega oziroma celo načrtnega kršenja njihovih osnovnih delavskih pravic.

 • Razpisane IKT teme na področjih 6. družbenega izziva (e-uprava, dediščina, poučevanje in e-vključenost)

  Evropska komisija bo v okviru Delovnega programa 2020 odprla več IKT tem na področju 6. družbenega izziva (e-uprava, dediščina, poučevanje in e-vključenost). Navedene teme se bodo odprle 5. novembra 2019 z zaključnim rokom 12. marec 2020:

 • Slovenija prejela opomin in obrazloženo mnenje glede ohranjanja habitatov

  Slovenija je s strani Evropske komisije (EK) prejela uradni opomin in obrazloženo mnenje glede ohranjanja naravnih habitatov, prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter prosto živečih ptic.

 • Sanacija pregrade Vogršček

  Zadrževalnik Vogršček je objekt vodne infrastrukture v lasti Republike Slovenije, zgrajen v letih 1986 - 1989, z namenom zadrževanja vode za potrebe namakanja kmetijskih površin, za zadrževanje poplavnih valov, bogatenje podtalnice in zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka Vogrščka. Nahaja se na jugozahodnem robu Vipavske doline, v imenu lastnika pa z njim upravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode. Danes je objavila javno naročilo za sanacijo pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti.

 • Sestanek delovne skupine za zagotovitev dolgoročnih vodnih virov za vodooskrbo Slovenske Istre in Krasa

  Danes se je na Direkciji RS za vode sestala delovna skupina za zagotovitev dolgoročnih vodnih virov za vodooskrbo Slovenske Istre in Krasa, ki jo vodi direktor DRSV, Tomaž Prohinar. Cilj skupine je poiskati in povezati vodne vire, ki bodo zagotovili dolgoročno in stabilno vodooskrbo z vodo v Slovenski Istri in na Krasu tudi v primerih, če pride do ogroženosti in izpada katerega izmed obstoječih vodnih virov, kot se je to zgodilo v nedavnem primeru reke Rižane.

 • Dubaj s programom Expo Live nagrajuje inovativne rešitve

  Organizator svetovne razstave EXPO 2020 iz Dubaja je sporočil, da so zagnali nov cikel Expo Live Innovation Impact Grant Programme - programa za spodbujanje in financiranje inovacij. Z njim želijo financirati nove in inovativne rešitve, ki vključujejo slogan EXPA 2020 v Dubaju: »Povezovanje uma, ustvarjanje prihodnosti,« predvsem pa tiste, ki so povezane z njegovimi podtemami: Priložnost, Trajnost in Mobilnost.

 • Vabilo podjetjem za udeležbo na konferenci EUREKA »Ustvarjanje ekosistemov za inovacije«

  Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo organizirata izhodno gospodarsko delegacijo v Amsterdam, v okviru katere se bodo podjetja 5. septembra 2019 udeležila enodnevne konference EUREKA. Delegacijo bo vodil državni sekretar Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Aleš Cantarutti.

 • Spominska slovesnost pri Ruski kapelici

  Pri Ruski kapelici pod Vršičem je potekala tradicionalna spominska slovesnost.

 • Vlada o predlogu kandidata za člana Evropske komisije in ustanovitvi Slovenske hiše v Bruslju

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela sklep, da za člana Evropske komisije iz Republike Slovenije predlaga Janeza Lenarčiča.
  Sklenila je tudi, da ustanovi Slovensko hišo v Bruslju kot dislocirano enoto Veleposlaništva Republike Slovenije v Bruslju, z namenom enotne predstavitve in promocije slovenske ustvarjalnosti, inovativnosti, gospodarske konkurenčnosti, umetnosti, znanosti, športa, turizma, gastronomije, vinarstva in splošne promocije države.

 • Ministrstvo v skrbi tudi za razvoj najbolj oddaljenih regij

  Minister Zdravko Počivalšek je v tem tednu obiskal bolj oddaljene regije Slovenije in se srečal s ključnimi akterji gospodarskega, turističnega in regionalnega razvoja.

 • Čitalnica Arhiva Republike Slovenije v petek, 16. avgusta 2019, zaprta

  Čitalnica arhiva bo v petek, 16. avgusta 2019, zaprta

Iskalnik