Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Minister dr. Cerar v ZAE pozdravil vzpostavitev arabsko-slovenskega poslovnega foruma za spodbujanje investicij med ZAE IN RS

  Zunanji minister dr. Miro Cerar je sinoči skupaj z državnim ministrom ZAE Ahmedom Ali Al Sayeghom uradno otvoril nove prostore slovenskega veleposlaništva v Združenih arabskih emiratih. Slovesnosti so se udeležili številni državljani in državljanke Slovenije, ki delajo in živijo v ZAE.

 • Inšpektorat za delo opozarja: 1. november je skrajni rok za izplačilo regresa

  Inšpektorat RS za delo opozarja, da se 1. novembra izteče zadnji rok, do katerega morajo delodajalci izplačati delavcem regres za letni dopust za leto 2019. Hkrati inšpektorat poudarja, da je 1. november določen le kot izjemen, skrajni rok, v katerem lahko delodajalci v primeru nelikvidnosti izplačajo delavcem regres, pri čemer pa je pomembno, da mora biti takšen dogovor – o možnosti kasnejšega izplačila regresa – opredeljen s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

 • 85. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela uskladitveni amandma Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Potrdila je tudi Sklep Evropskega Sveta (EU), sprejet v dogovoru z Združenim kraljestvom, o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU - brexit. Vlada se je strinjala, da se v veljavnem načrtu razvojnih programov za obdobje 2019-2022 Proračuna Republike Slovenije, uvrsti 16 novih projektov in 4 spremembe projektov.

 • Državni zbor potrdil novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih

  Državni zbor je izglasoval podporo noveli Zakona o socialno varstvenih prejemkih, s katerim se ukinja dodatek za delovno aktivnost ter se ga nadomešča z novimi spodbudami za brezposelne osebe. Cilj Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je, da se brezposelne osebe aktivirajo in vključijo v socialna zavarovanja, s čimer jim teče pokojninska doba, kar pa je ključno za njihovo socialno varnost na stara leta. Po zgledu socialne aktivacije, prejeto plačilo iz naslova aktivne politike zaposlovanja in zaposlitvene rehabilitacije do višine 205 evra po novem ne bo več vplivalo na višino denarne socialne pomoči, kar je ključno za hitrejšo aktivacijo upravičencev do denarne socialne pomoči na trg dela, ko primanjkuje delovne sile.

 • Poslanci potrdili, da je poroštveni zakon primeren za nadaljnjo obravnavo

  V Državnem zboru Republike Slovenije je danes potekala razprava in glasovanje o primernosti poroštvenega zakona o gradnji drugega tira in tretje razvojne osi. Poslance Državnega zbora Republike Slovenije je nagovorila ministrica Alenka Bratušek.

 • Julija 2020 brezplačen medkrajevni javni potniški promet za upokojence

  Upokojenci so bili doslej edina družbena skupina brez ugodnosti pri medkrajevnem javnem potniškem prometu. Od julija 2020 ga bodo uporabljali brezplačno.

 • Rezultati izbora občin za pridobitev bona v okviru tretjega javnega razpisa iz naslova WiFi4EU pobude

  Evropska komisija je na svojih spletnih straneh objavila rezultate tretjega javnega razpisa v okviru pobude WiFi4EU.

 • Minister dr. Cerar z državnim ministrom ZAE Gargashom o razmerah v Siriji in na Zahodnem Balkanu

  Zunanji minister dr. Miro Cerar se je na drugi dan obiska v Združenih arabskih emiratih danes v Dubaju srečal z državnim ministrom za zunanje zadeve dr. Anwarjem bin Mohammed Gargashom, s katerim se je pogovarjal o možnostih za nadgradnjo sodelovanja.

 • Poziv Evropske komisije k sodelovanju pri javnem posvetovanju o Evropski strategiji o invalidnosti za obdobje 2010-2020

  Evropska komisija z možnostjo izpolnitve vprašalnika poziva k sodelovanju pri javnem posvetovanju o Evropski strategiji o invalidnosti za obdobje 2010-2020. Strategija je ''glavni politični dokument EU na področju invalidnosti, ki določa cilje in ukrepe za izvajanje politike o invalidnosti na ravni EU. Namenjena je spodbujanju Evrope brez ovir, je pa tudi orodje za izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov na ravni EU'', kot so zapisali na spletni strani Evropske komisije.

 • Državni sekretar Gregor Strojin vodil stranski dogodek »Umetna inteligenca: tehnologija v službi človeštva; vzpostavljanje pravnih standardov« v okviru 74. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov

  Državni sekretar Gregor Strojin je v New Yorku 28. oktobra 2019 odprl in vodil stranski dogodek v okviru Mednarodnih pravnih dni 74. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov pod naslovom »Umetna inteligenca: tehnologija v službi človeštva; vzpostavljanje pravnih standardov«, ki ga je Slovenija organizirala skupaj s Svetom Evrope ter UNESCO.

 • Odziv predsednika vlade glede zaostritve ukrepov na področju kreditiranja

  Banka Slovenije je namero zaostritve ukrepov na področju kreditiranja prebivalstva predstavila na Odboru za finančno stabilnost 7. 10. 2019. Banka Slovenije je takrat napovedala, da bo z novembrom priporočilo glede potrošniškega kreditiranja preoblikovala v zavezujoč instrument in navzgor omejila ročnost potrošniških kreditov in razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca. Po stališču Banke Slovenije je obravnavani ukrep potreben z vidika zagotavljanja finančne stabilnosti. Pa to res drži?

 • Minister Rudi Medved položil vence ob Dnevu spomina na mrtve

  Minister za javno upravo Rudi Medved je ob dnevu spomina na mrtve danes, 29. oktobra 2019, položil venec na pokopališču Dobrava v Mariboru, pri rovu A v Zgornji Bistrici in nato še na spomenik na pokopališču v Slovenski Bistrici, kjer so pokopani posmrtni ostanki žrtev povojnih pobojev.

 • Uprava za probacijo prejela priznanje, da je Slovenija naredila velik napredek na področju izrekanja in izvrševanja skupnostnih sankcij

  Med 23. in 24. oktobrom je Evropsko probacijsko združenje (Confederation of European Probation - CEP), katerega članica je tudi Ministrstvo za pravosodje, organiziralo 13. Generalno skupščino CEP in 8. konferenco generalnih direktorjev probacijskih uprav na temo »Prihodnost probacije«. Na zasedanju Generalne skupščine je bilo izvoljeno novo predsedstvo in članstvo odbora CEP, predstavljene so bile ključne razvojne aktivnosti CEP za obdobje 2019 do 2022. Na konferenci so bile izpostavljene teme kot so izobraževanje in usposabljanje probacijskih uslužbencev in potrebne kompetence, vloga socialnega podjetništva pri izvrševanju skupnostnih sankcij in potreba po sodelovanju vseh deležnikov v kazenskem postopku.

 • Climathon Maribor 2019: Udeleženci predstavili kreativne idejne zasnove za mestno kolesarsko mrežo

  Globalnemu gibanju Climathon se je pri iskanju inovativnih rešitev za podnebne izzive v sodobnih urbanih okoljih letos pridružilo že več kot 135 mest z vsega sveta. Na Climathonu udeleženci v timskem duhu ob podpori strokovnih mentorjev kreirajo ideje za trajnostni razvoj mest, prijaznejših meščanom in okolju. V Mariboru je dogodek potekal že četrtič, in sicer v petek, 25. oktobra 2019, od 16. ure v Centru mobilnosti Maribor.

 • Slovenija za tri mesta izboljšala uvrstitev na lestvici Doing Business 2020

  Slovenija je v najnovejši raziskavi Skupine Svetovne banke Doing Business 2020 napredovala za tri mesta, in sicer s 40. mesta na 37. mesto. Med drugim je prehitela Portugalsko, Poljsko, Češko, Nizozemsko in Slovaško. Rezultat smo izboljšali tudi v točkovnem smislu - dosegli smo namreč 76,5 točke, kar je 0,9 točke več kot v prejšnji raziskavi. Tako smo rahlo zmanjšali zaostanek do ponovno najboljše države Nove Zelandije (86,8).

 • Višji prejemki upravičencev po t.i. »vojni zakonodaji«

  Na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS je bil v Uradnem listu RS, št. 46/2019, dne 19. 7. 2019 objavljen Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS od 1. julija 2019. Sklep določa, da se za transferje opravi uskladitev v višini 2,4 %. Na podlagi uradnih podatkov Statističnega urada RS je rast cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-junij 2019 znašala 2,4%, ki predstavlja odstotek uskladitve. Za ta odstotek se od 1. julija 2019 dalje uskladijo tudi vsi mesečni denarni prejemki vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja po t. im. »vojnih« zakonih.

 • Obvestilo za vinogradnike – prijava pridelka grozdja in vina do 20. novembra 2019

  Pridelovalci, ki obdelujejo najmanj 10 arov vinograda, morajo v skladu s 13. členom Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina do 20. novembra 2019 upravni enoti prijaviti celoten pridelek letnik 2019, vključno s pridelkom, namenjenim za lastno porabo. Obveznost velja tudi za pridelovalce z manj kot 10 arov vinograda, če pridelek prodajajo, kot tudi za pridelovalce, ki pridelujejo samo grozdje in ga prodajo. V primeru, da je grozdje kupil kupec iz RS za nadaljnjo predelavo v vino in za trženje, je nakup pridelka dolžan prijaviti kupec.

 • Slovenija in ZAE za sodelovanje na področju umetne inteligence, gospodarstva in turizma

  Minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar je na delovnem obisku v Združenih arabskih emiratih, kjer bo v torek, 29. oktobra 2019 zvečer potekala slovesna otvoritev prvega veleposlaništva Slovenije v zalivskih državah. V času obiska slovenskega ministra poteka tudi prvo zasedanje Skupne komisije za gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in ZAE.

 • Vgradnja sistema ERTMS/ETCS na odsekih železniških prog d.m.–Dobova–Zidani Most in Pragersko–Maribor Tezno in Maribor Tezno–Šentilj–d.m.

  Cilj projekta je vgraditi sistem ETCS (European Train Control System - evropski sistem za nadzor in vodenje vlakov) nivoja 1 na delu X. koridorja, ki bo omogočil interoperabilno odvijanje železniškega prometa na odsekih železniških prog d.m.–Dobova–Zidani Most, Pragersko–Maribor Tezno in Maribor Tezno–Šentilj–d.m.

 • Izvajanje projekta lokacijske izboljšave zemljiškokatastrskega prikaza se nadaljuje na območju geodetskih pisarn Kranj, Radovljica in Škofja Loka

  Geodetska uprava RS (GURS) obvešča, da bo od 4. 11. 2019 do konca februarja 2020 na območju geodetskih pisarn Kranj, Radovljica, Škofja Loka ter v manjšem delu tudi na območju sosednjih pisarn Tolmin in Idrija v okviru Programa projektov eProstor potekal pregled obstoječih podatkov na terenu in terenska izmera podatkov (koordinat točk). Te meritve, ki bodo podlaga za izvedbo izboljšave pozicijske natančnosti katastrskega načrta, bodo izvajali predstavniki geodetskih podjetij, ki so bili za izvedbo naloge izbrani na javnem razpisu: LGB d. o. o., Digidata d. o. o., Geodetski zavod Celje d. o. o., Monolit d. o. o. in Ljubljanski urbanistični zavod d. d.

Iskalnik