Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Ministrstvo zahteva takojšnjo izvedbo izrednega strokovnega nadzora v domovih za starejše

  Ministrstvo za zdravje je danes Zdravniški zbornici Slovenije in Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije-Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije poslalo zahtevo za takojšnjo izvedbo izrednega strokovnega nadzora s svetovanjem.

 • Ukrep čakanje na delu in skrajšani delovni čas

  Objavljamo pogosta vprašanja in odgovore o ukrepih povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in subvencije za krajši delovni čas po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). Oba ukrepa sta namenjena ohranjanju čim več delovnih mest.

 • Obvestilo osebam, ki so bile od 28. do 29. 5. 2020 ob prestopu meje iz tretjih držav napotene v karanteno in imajo stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji

  Dne 26. 5. 2020 je v veljavo stopil Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 76/20, v nadaljnjem besedilu: Odlok).

 • Obvestilo obiskovalcem zaprtih oseb v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu - dopolnilo

  Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij se zavedamo pomena stikov zaprtih oseb z zunanjim svetom, zato se obiski v zaporih in prevzgojnem domu vezano na preklic epidemije v državi dodatno sproščajo.

 • Na Ministrstvu za javno upravo pripravili grafični prikaz in iskalnik belih lis

  V Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 (Načrt NGN 2020) je določen strateški cilj, da se zagotovi dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo in sicer hitrosti vsaj 100 Mb/s za 96 % gospodinjstev in vsaj 30 Mb/s za preostale 4 % gospodinjstev.
  Za boljši pregled smo na Ministrstvu za javno upravo pripravili in prvič objavili natančen grafični prikaz in iskalnik belih lis - gospodinjstev, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

 • Svet Evrope je zaključil nadzor nad izvrševanjem še 5 sodb ESČP proti Sloveniji

  Odbor ministrskih namestnikov Sveta Evrope je zaključil nadzor nad izvrševanjem še 5 sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), med drugim tudi v zadevi Mandić in Jović proti Sloveniji, ki se nanaša na neustrezne razmere v zaporu v Ljubljani med leti 2008 in 2012. Slovenija ima tako v postopku standardnega nadzora nad izvrševanjem le še 8 sodb ESČP (leta 2015 309 sodb in leta 2017 50 sodb), nobene pa v okviru okrepljenega nadzora. Zadnja obsodilna sodba ESČP proti Sloveniji je bila v primeru Rola izpred leta dni, tj. 4. 6. 2019.

 • Delo je nastopil izredni in pooblaščeni veleposlanik Republike Slovenije v Republiki Srbiji Damjan Bergant

  Damjan Bergant, novoimenovani izredni in pooblaščeni veleposlanik Republike Slovenije v Republiki Srbiji, je 1. junija 2020 nastopil delo v Veleposlaništvu Republike Slovenije v Beogradu.

 • Minister Vrtovec na neformalnem zasedanju ministrov za promet

  Minister Jernej Vrtovec se je preko videokonference udeležil neformalnega zasedanja ministrov za promet. V luči okrevanja po krizi pandemije, kjer se napoveduje krčenje ekonomije, prometni sektor pa je tesno povezan z vprašanjem okrevanja gospodarstva v EU, je hrvaško predsedstvo sklicalo neformalno zasedanje.

 • 5. junij, svetovni dan okolja - Čas je za naravo!

  Danes je svetovni dan okolja. Generalna skupščina Združenih narodov (UNEP) je leta 1972 5. junij razglasila za Svetovni dan okolja. Njegov namen je ozaveščati ljudi o pomembnosti varstva okolja. Letos je posvečen biotski raznovrstnosti, ki podpira vse življenje na zemlji, tudi naše.

 • Prenos direktiv s področja avtorskega prava

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v okviru aktivnosti za prenos Direktive (EU) 2019/789 in Direktive (EU) 2019/790 s področja avtorskega prava v slovenski pravni red povabilo zainteresirano strokovno javnost, da posreduje pisna stališča glede prenosa direktiv s področja avtorskega prava v slovenski pravni red.

 • Poročilo ukrepov MIZŠ na področju vzgoje in izobraževanja v času epidemije Covid-19 za obdobje izobraževanja na daljavo

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v obdobju zaprtja šol zaradi epidemije Covid-19 pristopilo k proaktivni uvedbi izobraževanja na daljavo. Objavljamo poročilo o izvedbi ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja v času izobraževanja na daljavo.

 • Poslovanje Upravne enote Ravne na Koroškem po preklicu epidemije

  S 1. 6. 2020 Upravna enota Ravne na Koroškem prehaja na običajen način poslovanja, ob upoštevanju in izvajanju navodil, priporočil in usmeritev NIJZ.

 • 19. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji na osnovi zadnje ocene epidemiološke situacije odločila, da se na seznam držav uvrsti Republika Avstrija.

 • Pospešeno reševanje zaostankov

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti intenzivno odpravljamo zaostanke pri reševanju pritožb na odločbe centrov za socialno delo glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Januarja 2018 smo imeli 5.721 nerešenih pritožb, v mesecu maju je v reševanju 243 pritožb.

 • Ministri EU tudi o vplivu pandemije na pravosodne sisteme držav

  Ministri za pravosodje, med njimi tudi državni sekretar Zlatko Ratej, so na videokonferenci ministrov za pravosodje EU med drugim razpravljali o predlogu uredbe o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe, o izročanju državljanov EU tretjim državam ter o vplivu pandemije COVID-19 na pravosodje.

 • Seznami z navodili za opustitev zdravljenja ne obstajajo

  Minister za zdravje Tomaž Gantar je v današnji izjavi za medije zanikal obstoj kakršnihkoli seznamov oziroma navodil za sezname starostnikov, ki v primeru okužbe z novim koronavirusom ne bi bili deležni bolnišničnega zdravljenja.

 • Vlada sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020

  Vlada RS je sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca marca 2020, ter ga pošlje Državnemu zboru RS. V obdobju do konca leta 2023, ko se dejansko zaključi izvajanje aktualnega programskega obdobja, je Slovenija upravičena do 3,068 milijarde evrov.

 • Odsotnost z dela zaradi razlogov višje sile, letni dopust in regres

  Ukrepi s področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sprejetih za čas epidemije, s 1. junijem oziroma s preklicem epidemije COVID-19, niso več v veljavi. Objavljamo odgovore na najpogostejša vprašanja glede odsotnosti z dela zaradi višje sile, kot je npr. za primer varstva otroka, ki ne sme v vrtec ali šolo ali v primeru odrejene karantene. Delavec naj v primeru nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile delodajalca obvesti o vseh relevantnih okoliščinah odsotnosti. Dodatno objavljamo aktualne informacije glede regresa in letnega dopusta.

 • Dan krvodajalstva - 4.junij

  Minister za zdravje Tomaž Gantar se ob dnevu krvodajalstva, 4. junija, in bližajočem svetovnem dnevu krvodajalcev, 14. juniju, zahvaljuje vsem, ki darujejo kri in s tem pripomorejo k delovanju slovenskega zdravstvenega sistema.

 • URSZR izvaja aktivnosti za izplačilo dodatka za prostovoljno in nepoklicno opravljanje nalog v času epidemije

  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je začela izvajati aktivnosti za realizacijo izplačila dodatka, ki izhaja iz Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19. Aktivnosti uprave se nanašajo na državljane, ki so bili vpoklicani k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za zajezitev epidemije oziroma na prostovoljce, ki so med epidemijo opravljali naloge javne službe za zaščito, reševanje in pomoč.

Iskalnik