Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Možnost uporabe pretečenih osebnih izkaznic na območju Slovenije

  Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 med drugim omogoča tudi možnost uporabe osebne izkaznice, ki ji je sicer že potekla veljavnost.

 • Obvestilo o poslovanju Upravne enote Krško – naročanje strank za vse storitve upravne enote

  Strankam priporočamo, da se za obisk upravne enote z namenom urejanja upravnih zadev predhodno naročijo, in sicer:

  ­- po telefonu ali
  ­- elektronsko na e-naslov upravne enote E: ue.krsko@gov.si ali
  ­- po klasični pošti na naslov: Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

 • Nov Odlok o ponujanju in prodajanju blaga in storitev na področju voznikov in vozil

  Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, ki veljajo od 17. maja do vključno 23. maja 2021

 • Izjeme pri vpisu sprememb v register kmetijskih gospodarstev

  Nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki - zaradi vpliva epidemije covid-19 na delo upravnih enot - ne bodo uspeli pravočasno izvesti potrebnih sprememb v registru kmetijskih gospodarstev (RKG), bo priznana izjemna okoliščina.

 • Vlada na dopisni seji izdala Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19 v upravnih zadevah

  Vlada je na dopisni seji 10. 12. 2020 izdala odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19 v upravnih zadevah.

 • Višji prejemki upravičencev po tako imenovani »vojni zakonodaji«

  Na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) je bil v Uradnem listu RS, št. 46/2019, dne 19. 7. 2019 objavljen Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS od 1. julija 2019. Sklep določa, da se za transferje opravi uskladitev v višini 2,4 %. Na podlagi uradnih podatkov Statističnega urada RS je rast cen življenjskih potrebščin v obdobju od januarja do junija 2019 znašala 2,4%, ki predstavlja odstotek uskladitve. Za ta odstotek se od 1. julija 2019 dalje uskladijo tudi vsi mesečni denarni prejemki vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja po tako imenovanih »vojnih« zakonih.

 • Obvestilo za vinogradnike – prijava pridelka grozdja in vina do 20. novembra 2019

  Pridelovalci, ki obdelujejo najmanj 10 arov vinograda, morajo v skladu s 13. členom Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina do 20. novembra 2019 upravni enoti prijaviti celoten pridelek letnik 2019, vključno s pridelkom, namenjenim za lastno porabo. Obveznost velja tudi za pridelovalce z manj kot 10 arov vinograda, če pridelek prodajajo, kot tudi za pridelovalce, ki pridelujejo samo grozdje in ga prodajo. V primeru, da je grozdje kupil kupec iz Republike Slovenije za nadaljnjo predelavo v vino in za trženje, je nakup pridelka dolžan prijaviti kupec.