Skoči do osrednje vsebine

Zaključilo se je zasedanje tretjega odbora Generalne skupščine OZN

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

V New Yorku se je včeraj zaključilo zasedanje tretjega odbora Generalne skupščine OZN. Odbor, ki je z zasedanjem začel 2. oktobra, je v sedmih tednih obravnaval in sprejel nekaj manj kot 60 resolucij in odločitev.

Aktualna vprašanja človekovih pravic, socialnega razvoja in humanitarnih zadev so delegacije držav članic OZN naslovile tudi v interaktivnih dialogih z  visoko komisarko OZN za človekove pravice, Michelle Bachelet, visokim komisarjem OZN za begunce, Filippom Grandijem, posebnimi poročevalci in neodvisnimi izvedenci Sveta OZN za človekove pravice (SČP), posebnimi predstavniki generalnega sekretarja OZN, predsedujočimi posameznim pogodbenim telesom ter drugimi visokimi predstavniki OZN.

Slovenija je v svojih nacionalnih izjavah naslovila predvsem pravice starejših, otrokove pravice, nasilje nad ženskami, zaščito zagovornikov človekovih pravic, človekove pravice in okolje ter človekove pravice LGBTI oseb. V splošni razpravi o vprašanju socialnega razvoja je Slovenija izpostavila položaj in pravice starejših ter v tej zvezi izrazila potrebo po mednarodnopravni ureditvi minimalnih standardov. Slovenski mladinski delegat pa je v svojem nastopu med drugim opozoril na pomen sodelovanja mladine v procesih odločanja ter izpostavil aktualno vprašanje digitalne blaginje mladih.

Slovenija je bila aktivna zlasti v pogajanjih o resoluciji glede nadaljnjega izvajanja sklepov Druge svetovne skupščine o staranju prebivalstva. Sooblikovala je tudi besedila resolucij, ki jih tradicionalno predlaga EU: o otrokovih pravicah, o svobodi veroizpovedi in prepričanja ter o stanju človekovih pravic v Demokratični ljudski republiki Koreji in Mjanmaru.

Zavzemali smo se za vključevanje in sprejem besedil, ki izpostavljajo enakost spolov in v tej zvezi potrebo po zagotavljanju spolnega in reproduktivnega zdravja, storitev in pravic. S kosponzorstvom smo izrazili svojo odločno podporo sprejetim resolucijam, ki naslavljajo vprašanje pravic in statusa žensk, položaj mladih,  zaščito zagovornikov človekovih pravic, zagotavljanje človekovih pravic do vode in sanitarij, izvajanje konvencije o pravicah invalidov, spoštovanje  človekovih pravicah v boju proti terorizmu ter zagotavljanje varnosti novinarjev. Slovenija je podprla tudi resolucije, ki obravnavajo stanje človekovih pravic na Krimu in v Sevastopolu, v Siriji in Iranu.