Skoči do osrednje vsebine

Začetek veljavnosti trgovinskega sporazuma med EU in Singapurjem

Obveščamo vas da bo, po tem ko sta EU in Singapur 18. 10. 2018 podpisala Sporazum o prosti trgovini ter Sporazum o zaščiti naložb med Evropsko unijo in Republiko Singapur, Sporazum o prosti trgovini začel veljati 21. 11. 2019 (Sklep Sveta EU z dne 8.11.2019).

Sporazum o prosti trgovini bo vzpostavil celovito liberalizacijo in olajšal trgovino in naložbe med EU in Singapurjem. Odpravil bo skorajda vse carine ter številne tehnične in necarinske ovire v sektorjih elektronike, motornih vozil in delov, zdravil in medicinskih pripomočkov, obnovljive energije, surovin in predelanih proizvodov. Dogovorjeno je večje carinsko sodelovanje, priznavanje pravil o poreklu, varovanje pravic intelektualne lastnine ter odpiranje storitvenih in naložbenih trgov v sektorjih kot so telekomunikacije, okoljske storitve, inženiring in računalništvo. Sporazum vsebuje tudi zavezujoče obveze na področju trgovine in trajnostnega razvoja, ključno z zavezami glede varovanja okolja in implementacije ILO konvencij.

Singapur velja za največjega trgovinskega partner EU znotraj združenja ASEAN, za številna evropska podjetja pa predstavlja tudi izhodišče za poslovanje v vseh državah pacifiškega obroča. Pričakuje se, da bo sporazum občutno prispeval k nadaljnjemu povečanju trgovine in naložb med pogodbenimi partnericami.

 Obseg trgovinske menjave med Slovenijo in Singapurjem je relativno skromen (36,7 mio EUR v letu 2018), vendar pa se tudi za Slovenijo pričakuje pozitivne učinke sklenitve sporazuma. Študija predvidenih učinkov sklenitve sporazumov o prosti trgovini s Singapurjem ter drugimi državami združenja ASEAN na Slovenijo je dostopna na: https://www.izvoznookno.si/Dokumenti/mednarodno%20trgovanje/ASEAN.pdf

 Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem je objavljen v uradnem listu EU (UL EU, L 294/3 z dne 14. 11. 2019)  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.294.01.0003.01.SLV&toc=OJ:L:2019:294:TOC). Informacije o sporazumu so dostopne tudi na spletni strani Evropske komisije: https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/. Navodila za slovenske izvoznike bodo v kratkem objavljena na spletni strani FURS ( https://www.fu.gov.si/carina/podrocja/poreklo_blaga/).

Kdaj bo stopil v veljavo Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem, ki je bil podpisan sočasno s Sporazumom o prosti trgovini, zaenkrat še ni mogoče napovedati, saj bodo  – za razliko od Sporazuma o prosti trgovini, ki je sporazum v izključni pristojnosti EU – sporazum morale ratificirati tudi vse države članice Evropske unije.