Skoči do osrednje vsebine

Vlada RS potrdila Nacionalno kontaktno točko Slovenije za OECD

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vlada RS je sprejela sklep o ustanovitvi delovne skupine vlade za delovanje Nacionalne kontaktne točke Slovenija za izvajanje Smernic OECD za večnacionalne družbe (v nadaljevanju OECD NKT Slovenija). S tem je Republika Slovenija upoštevala priporočila OECD po prilagoditvi institucionalne strukture OECD NKT Slovenija, ki bi poleg deležnikov s strani ministrstev vključevala tudi predstavnike sindikatov, gospodarstva, nevladnih organizacij in univerz. Z institucionalno spremembo OECD NKT Slovenija pa je bil sprejet tudi Pravilnik o obravnavi posebnih primerov. S to spremembo je omogočeno, da se lahko zainteresirana javnost obrne na OECD NKT Slovenije v primeru domnevnega kršenja načel družbene odgovornosti s strani multinacionalnih podjetij.

Zaradi zasledovanja cilja in namena Smernic OECD za večnacionalne družbe ter priporočil OECD je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo reorganiziralo obstoječo strukturo OECD NKT Slovenije.

Z reorganizacijo je vzpostavljena nova struktura OECD NKT Slovenija, ki jo sestavljalo člani s strani ministrstev in zunanji sodelavci, ki predstavljajo sindikate, gospodarska združenja, nevladne organizacije in univerze, novi vodja OECD NKT Slovenija pa je Gregor Umek. 

S tem je po mnenju OECD v proces izvajanja in promoviranja družbene odgovornosti v slovenskem gospodarstvu v večji meri vključena tudi širša strokovna javnost. V taki strukturi bo OECD NKT Slovenija učinkoviteje seznanjala slovenska podjetja z načeli družbene odgovornosti, ki so med multinacionalnimi podjetji držav članic OECD postala dejansko obvezen del mednarodnega poslovanja. Multinacionalna podjetja v teh državah od svojih dobaviteljev zahtevajo poslovanje v skladu z načeli družbene odgovornosti, kar pa je ključno predvsem za slovenska mala in srednje velika podjetja, ki v večini primerov nastopajo kot dobavitelji multinacionalih podjetij. S strokovno in aplikativno predstavitvijo načel družbene odgovornosti bo lahko OECD NKT Slovenija slovenska podjetja  pravočasno pripravila na zahteve multinacionalnih podjetij glede družbene odgovornosti, kar bo vplivalo tudi na njihovo mednarodno konkurenčnost.

Ključna naloga OECD NKT Slovenija je seznanjati in osveščati podjetja ter širšo javnost z vsebino Smernic OECD za večnacionalne družbe in načeli družbene odgovornosti.

OECD NKT Slovenija lahko na podlagi sprejetega Pravilnika o obravnavi posebnih primerov podjetjem in interesnim skupinam z mediacijo pomaga tudi pri reševanju praktičnih vprašanj, ki se nanašajo na domnevno kršitev Smernic OECD za večnacionalne družbe.

OECD NKT Slovenija obenem ponuja tudi forum za razpravo in pomaga poslovni skupnosti, delavskim organizacijam, drugim nevladnim organizacijam in drugim zadevnim zainteresiranim strankam reševati vprašanja, ki jih te postavijo, učinkovito in pravočasno ter v skladu z veljavno zakonodajo.

  • Smernice OECD za večnacionalne družbe

    Smernice OECD za večnacionalne družbe so priporočila vlad večnacionalnim podjetjem za odgovorno poslovno ravnanje na vseh temeljnih področjih poslovne etike. Vsebujejo načela in standarde dobrih praks, ki so v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodno priznanimi standardi. Družbe jih upoštevajo prostovoljno. Smernice OECD za večnacionalne družbe pa so tako tudi edini večstransko dogovorjen in celovit kodeks odgovornega poslovnega ravnanja za katerega so se vlade zavezale, da ga bodo promovirale.
    Smernice in priporočila