Skoči do osrednje vsebine

Vavčer za prenos lastništva

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov javni poziv, in sicer Vavčer za PRENOS LASTNIŠTVA.

Kaj podjetjem omogoča Vavčer za prenos lastništva?

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni: 

 • bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi,
 • bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom ZGD-1.

S pomočjo vavčerja lahko podjetja pridobijo subvencijo od 500,00 EUR do 9.000,00 EUR  oz. 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenos lastništva, neposredno izvedbo prenosa lastništva oz. dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov.  

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva

 • Kaj:
 • prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pridobiti Predhodno potrdilo SPIRIT Slovenija o identificiranih aktivnosti prijavitelja za področje prenosa lastništva, ki je obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1),
 • v vlogi je potrebno navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz evidence zunanjih izvajalcev za prenos lastništva. Prijavitelj lahko izbere le zunanjega izvajalca, ki ima v evidencah vpisane reference za aktivnosti, ki bodo predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu. Evidenco zunanjih izvajalcev vodi SPIRIT Slovenija. Objavljena je na spletni strani https://evidence.spiritslovenia.si,
 • aktivnosti na področju prenosa lastništva ne smejo biti izvedene pred objavo tega javnega poziva,
 • pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni,
 • izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.
 • Upravičeni stroški:
 • sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva,
 • 2 sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva,
 • sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja
  Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od 22.11.2019 (od datuma objave poziva) in trajajo do 30.9.2023,
 • Višina upravičenih stroškov: 500,00 evrov za posamezen sklop aktivnosti, max. 3.000,00 evrov za posamezni sklop aktivnosti oz. za vse tri aktivnosti skupaj max. 9.000,00 evrov,
 • prijavitelj lahko po tem javnem pozivu pridobi sredstva za vsak slop aktivnosti samo enkrat v obdobju, pri čemer mora za vsak posamezni sklop oddati ločeno vlogo,
 • Višina vseh sredstev namenjenih za vavčerje za prenos lastništva v obdobju 2019-2023: 1,000.000,00 evrov.
Iskalnik