Skoči do osrednje vsebine

Učinki trgovinskih sporazumov med EU in Avstralijo ter Novo Zelandijo

EU je julija 2018 začela pogajanja za sklenitev sporazumov o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo. Slovenija, kot izvozno usmerjeno gospodarstvo, ta pogajanja podpira, saj lahko kljub skromnemu obsegu trenutne trgovine z Avstralijo in Novo Zelandijo prinesejo nove poslovne priložnosti za slovenska podjetja. Podpiramo dogovor, ki bo obsežen, uravnotežen in skladen s pravili WTO ter bo upošteval tudi občutljivosti kmetijskega sektorja.

Podrobnejšo analizo predvidenih učinkov obeh sporazumov na slovensko gospodarstvo je pripravil Ekonomski institut Pravne fakultete v Ljubljani. Študija analizira simulacijo učinkov prostotrgovinskega sporazuma med EU in Avstralijo ter EU in Novo Zelandijo na slovensko menjavo blaga z Avstralijo in Novo Zelandijo in vključuje tudi oceno učinkov na menjavo storitev, neposredne investicije in položaj slovenskega kmetijstva. Pričakovani učinki so analizirani tudi s pomočjo ankete med slovenskimi podjetji.