Skoči do osrednje vsebine

Trenutno stanje na področju izvajanja medkrajevnega javnega potniškega prometa

Poročilo povzema stanje na področju medkrajevnega avtobusnega prometa, železniškega javnega potniškega prometa in podrobnejše poročilo po večjih koncesionarjih.

Medkrajevni avtobusni promet

Kratek povzetek: zaradi nekaterih prometnic, ki so še vedno neprevozne, se še vedno ne izvajajo nekatere linije medkrajevnega avtobusnega prometa na Koroškem, v Zgornji Savinjski dolini, delno na Gorenjskem pri Škofji Loki in na Ptujskem. V primerjavi z zadnjim poročilom v soboto, 5. junija 2023, se zadeve postopoma izboljšujejo, ponekod pa pričakujemo, da bo zaradi prekinjenih prometnic prihajalo do dolgotrajnejšim motenj pri izvajanju načrtovanih voznih redov. Obvozi ali nadomestni prevozi za ukinjene vlake so urejeni, kjer je to mogoče. Avtobusni promet med Štajersko in zahodom države je bil v soboto po odprtju avtoceste ponovno vzpostavljen po voznem redu.

Železniški javni potniški promet

Kratek povzetek: zaradi zaprtja prog je prekinjenih veliko železniških povezav. Kjer je mogoče, so organizirani nadomestni avtobusni prevozi.

Prekinjene so bile železniške povezave na relacijah Celje–Zidani Most, Celje–Velenje, Zidani Most–Litija, Kranj–Jesenice, Jesenice–Anhovo in še nekateri drugi odseki. Začasno je urejena izredna povezava med Celjem in Ljubljano preko Sevnice. Stanje se spreminja iz ure v uro, Slovenske železnice objavljajo tekoče stanje na svojih spletnih straneh.

Potniki mednarodnih vlakov, ki so potovali proti Avstriji, Nemčiji in Švici, so bili prepeljani z nadomestnimi avtobusi med Dobovo in Jesenicami oziroma Beljakom.

Podrobnejše poročilo po večjih koncesionarjih

Nomago: 

Danes, v ponedeljek, 7. avgusta 2023, se na območju Koroškega ne izvaja nobena linija v Mežiški in Dravski dolini, in sicer relacije linij:

 • Črna na Koroškem–Dravograd–Maribor–Črna na Koroškem
 • Črna na Koroškem–Slovenj Gradec–Črna na Koroškem
 • Dravograd–Slovenj Gradec–Dravograd
 • Slovenj Gradec–Črna na Koroškem–Slovenj Gradec
 • Slovenj Gradec–Dravograd–Slovenj Gradec
 • Ravne Na Koroškem–Slovenj Gradec–Ravne na Koroškem

Na Koroškem se izvajajo samo linije, ki potekajo iz Slovenj Gradca proti Velenju, Celju in Ljubljani.

Prav tako pa se ne izvajajo linije v Zgornji Savinski dolini, in sicer relacije linij:

 • Mozirje–Šmiklavž–Mozirje
 • Mozirje–Ljublno ob Savinji–Mozirje
 • Mozirje–Nazarje–Mozirje
 • Ljubno ob Savinji–Celje–Ljubno ob Savinji
 • Luče ob Savinji–Celje–Luče ob Savinji
 • Solčava–Mozirje–Solčava
 • Ljubno ob Savinji–Velenje–Ljubno ob Savinji
 • Šmiklavž–Celje–Šmiklavž
 • Šmihel–Mozirje–Šmihel
 • Šmiklavž–Nazarje–Šmiklavž

Arriva:

Zaradi poplav in izrednih razmer se do nadaljnjega ne izvajajo avtobusni prevozi na relacijah:

 • Ptuj–Turški Vrh–Ptuj
 • Ptuj–Cirkulane–Ptuj
 • Škofja Loka–Žiri
 • Rovte–Žiri

Prav tako se ne izvajajo linije na področju Gornjega Grada in Kamniške Bistrice.

Postajališče Videm/Ljubljana je do nadaljnjega ukinjeno.

Radlje ob Dravi–Maribor trenutno se vozi do Lovrenškega mostu.

Jurovski Dol–Jakob (obvoz na Hrastovec–Močna–Vukovje, izpusti se postaja Jurovski Dol-Ketiš).

Avto promet Murska Sobota:

Prevozi na relaciji Murska Sobota–Ljubljana in obratno so po odprtju avtoceste ponovno vzpostavljeni. Nekatere linije potekajo po obvozih, ki so označeni na spletnih straneh prevoznika.

Slovenske železnice potniški promet:

Železniški potniški promet se zaradi zaprtosti prog v tem trenutku ne izvaja:

 • med Rušami in Prevaljami: tu ni niti nadomestnih prevozov zaradi neprevoznosti cest in nedostopnosti postaj in postajališč. Časovnice postopnega odpiranja še ni;
 • med Celjem in Velenjem: organiziran je nadomestni prevoz z avtobusi, torej se promet kljub zaprtosti proge odvija. Predvidena časovnica odprtja te železniške proge je danes (ponedeljek, 7. avgusta 2023) popoldan;
 • med Trbovljami in Litijo: organiziran je nadomestni prevoz z avtobusi, torej se promet kljub zaprtosti proge odvija. Predvidena časovnica delnega odprtja te železniške proge je jutri (torek, 8. avgusta 2023), vendar bo to odsek z omejitvami. Pripravlja se poseben prilagojen vozni red vlakov in nadomestnih prevozov do predvidoma 20. avgusta 2023, ko naj bi bila končana sanacija odseka Sava–Litija;
 • Most na Soči–Jesenice: ni nadomestnih prevozov zaradi neprevoznosti cest in geografskih specifik. Glede časovnice odprtja tega odseka bo več znano danes (7. avgusta 2023), obstaja optimistična varianta odprtja proge jutri (8. avgusta 2023), vendar potrditve še ni.

Zadnje stanje je objavljeno na spletni strani Slovenskih železnic: Pomoč uporabnikom in stanje v prometu