Skoči do osrednje vsebine

Sprejeto Priporočilo o prosto dostopnih izobraževalnih virih

40. zasedanje generalne konference UNESCO je soglasno potrdilo mednarodno-pravni instrument Priporočila o prosto dostopnih izobraževalnih virih (Open Educational Resources = OER).

V procesu priprave besedila za priporočilo je vodilno vlogo odigrala Slovenija ne nazadnje z organizacijo 2. svetovnega kongresa o OER, ki je potekal septembra 2017 v Ljubljani. Sprejetje priporočila predstavlja potrditev 4-letnega dela Slovenije kot članica izvršilnega odbora UNESCO, sodelovanja s sekretariatom UNESCO in mednarodnimi partnerji na vseh nivojih ter omogoča odlično priložnost vključevanja Slovenije v mednarodnem okolju na področju razvoja izobraževanja v povezavi z digitalizacijo.

Iskalnik