Skoči do osrednje vsebine

Slovenski in hrvaški inšpektorji skupaj nadzirali zaprt sistem za delo z gensko spremenjenimi organizmi 

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Slovenski in hrvaški inšpektorji za okolje so končali skupni nadzor zaprtega sistema za delo z gensko spremenjenimi organizmi (GSO) v slovenskem podjetju, ki se ukvarja s prenosom mikroorganizmov, kot so bakterije in kvasovke za npr. proizvodnjo vitaminov, iz raziskovalne na aplikativno raven.

V okviru nadzora dela z GSO v zaprtem sistemu je bil s pregledom dokumentacije in ogledom prostorov opravljen nadzor izvajanja vseh predpisanih zadrževalnih in drugih varnostnih ukrepov. Ugotovljeno je bilo, da zavezanec zagotavlja izvajanje zadrževalnih ukrepov. Manjše nepravilnosti so bile ugotovljene pri vodenju dokumentacije, zato je bilo z zapisnikom izrečeno opozorilo ter določen rok za odpravo pomanjkljivosti.

Podjetje ima v Register GSO vpisan zaprti sistem za delo z GSO v prvem varnostnem razredu. To pomeni, da opravljajo delo, pri katerem je tveganje zanemarljivo, ker organizem ne povzroča bolezni ali sprememb pri ljudeh, živalih ali rastlinah in ne povzroča škodljivih učinkov v okolju ter ne ogroža biotske raznovrstnosti.

Pri inšpekciji so sodelovali predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter hrvaškega Ministrstva za zdravje, Ministrstva za znanost in tehnologijo ter Državnega inšpektorata. Skupna inšpekcija je bila pripravljena po vzoru številnih skupnih inšpekcij (Joint inspection), ki jih z namenom izobraževanja, izmenjave izkušenj in harmonizacije postopkov ter ukrepov po vsej EU pripravlja mreža evropskih inšpektorjev in pristojnih organov za GSO (European Enforcement Project on Contained Use and Deliberate Release of GMO's). Mreža deluje že preko dvajset let in daje pomemben prispevek k boljši biološki varnosti v Evropski uniji.