Skoči do osrednje vsebine

Slovenija s pomočjo CEF vodilna država na Zahodnem Balkanu na področju upravljanja javnih financ in centralnega bančništva

Minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar in direktorica CEF ga. Jana Repanšek na delovnem sestanku o nadaljnjem sodelovanju in primerih dobrih praks na področju razvojnega sodelovanja Slovenije na Zahodnem Balkanu ter pomoči regiji pri priključevanju Uniji.

Minister za zunanje zadeve dr. Cerar je na današnjem delovnem obisku na CEF v pogovoru z direktorico CEF ga. Repanšek izpostavil odlično in dolgoletno sodelovanje s CEF na področju razvojnega sodelovanja Slovenije na Zahodnem Balkanu, predvsem na področju upravljanja javnih financ in centralnega bančništva. CEF s svojimi projekti pomoči pomembno prispeva k razvoju regije in pomaga državam v regiji v njihovih procesih pristopanja oz. približevanja EU. Evropska perspektiva držav Zahodnega Balkana oz. širitev Unije na te države ostaja osrednja prioriteta Slovenije, ki ji ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) namenja največ pozornosti. V okviru priprav Slovenije na predsedovanje Svetu EU v 2. polovici 2021 je minister Cerar v pogovorih izpostavil zavezanost MZZ k nadaljevanju sodelovanja s CEF, bodisi v konkretnih projektih bodisi skozi mednarodno sodelovanje z ostalimi donatorji razvojne pomoči (npr. z ZDA, Nemčijo, Slovaško).


Trenutno MZZ in CEF sodelujeta pri dveh projektih CEF v Črni gori: izobraževanje tretje generacije javnih računovodij (skupaj s Slovaško) ter izobraževanje četrte generacije notranjih revizorjev javnega sektorja (skupaj z Nemčijo). Za prihodnjih dve leti je v načrtu projekt v Severni Makedoniji. Skupna vrednost projektov znaša okoli 1 mio eur.


Minister Cerar je na pogovorih posebej poudaril, "da so projekti CEF v regiji Zahodnega Balkana, primeri dobre prakse in konkretne pomoči Slovenije regiji v pridružitveno-stabilizacijskem procesu in kažejo na zavezanost Slovenije k evropski perspektivi regije. Evropska perspektiva regije ostaja osrednja prioriteta Slovenije. Slovenija je tako skupaj z Avstrijo pobudnica pisma, ki jih je 15 držav članic naslovilo na predsednika odhajajoče Evropske komisije Junckerja, novo predsednico Evropske komisije Van der Leyen, predsednika Evropskega parlamenta Sassolija in visoko predstavnico Unije za skupno zunanjo in varnostno politiko Mogherinijevo, in v njem pozvale k razpravi, ki bi lahko v marcu 2020 privedla do soglasja glede začetka pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo ter pozivajo Evropsko komisijo, da do januarja 2020 pripravi predlog za bolj učinkovit širitveni proces."


Minister Cerar in direktorica CEF ga. Repanšek sta se na današnjem sestanku dogovorila tudi o predstavitvi CEF ter njegovih aktivnosti na diplomatskem posvetu marca 2020 ter o aktivni vlogi CEF v ustreznem segmentu Blejskega strateškega foruma 2020.


Direktorica CEF, Jana Repanšek je izpostavila, da so »ponosni , da se je CEF v vseh letih svojega delovanja razvil v uspešno in spoštovano inštitucijo, ki od leta 2015 deluje kot mednarodna organizacija s sedežem v Ljubljani. CEF izvaja vrhunski izobraževalni program za javne uslužbence z ministrstev za finance, resornih ministrstev, davčnih uprav, centralnih bank in drugih javnih institucij na Zahodnem Balkanu in drugih državah Jugovzhodne Evrope. Republika Slovenija je najpomembnejši podpornik CEF. Sodelovanje z Ministrstvom za zunanje zadeve je ključno za odlične rezultate, ki jih skupaj dosegamo na Zahodnem Balkanu,«

Center za razvoj financ - CEF je leta 2001 v okviru Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo ustanovila Vlada Republike Slovenije in je eden od uradnih kanalov za izvajanje projektov razvojnega sodelovanja Republike Slovenije. Dejavnosti in projekti CEF, ki se je l. 2015 preoblikoval v mednarodno organizacijo s sedežem v Sloveniji, podpirajo reforme gospodarskega upravljanja v državah Zahodnega Balkana v povezavi z njihovimi procesi približevanja Evropski Uniji. CEF je vodilna regionalna izobraževalna institucija za javne uslužbence, ki delajo na področju upravljanja javnih financ, davčne politike in administracije ter centralnega bančništva na Zahodnem Balkanu.

Iskalnik