Skoči do osrednje vsebine

Seznam članov komisije za izbor izvajalcev izobraževanj za dvig digitalnih kompetenc

Izbor izvajalcev neformalnih izobraževanj za dvig digitalnih kompetenc oseb, starih 55 let in več, je opravila razpisna komisija sestavljena iz članov zaposlenih na Službi za digitalne kompetence in Slovenskem regionalno razvojnem skladu.

Kot izvajalec »Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let in več, na področju digitalnih kompetenc za leto 2022« je danes Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica, (sklad) v povezavi »Rezultati celotnega razpisa pa so objavljeni tu« objavil seznam imen članov razpisne komisije. Od desetih članov komisije je polovica zaposlenih na Skladu in polovica na Službi vlade za digitalno preobrazbo.

Omenjena komisija je izvajalce izobraževanj na področju digitalnih kompetenc izbrala v skladu z merili in kriteriji, ki so bili 20. maja 2022 objavljeni v javnem razpisu v Uradnem listu (stran 1456, točka 12). Merila za ocenjevanje prijav zajemajo tri sklope: utemeljenost prijave, kakovost zasnove projekta ter izvedba in obseg izobraževanj. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije. Posamezna vloga je lahko skupaj prejela največ štirideset točk, izbrani pa so bili najbolje ocenjeni izvajalci za posamezno regijo. Kot največje pomanjkljivosti v prijavah so člani komisije izpostavili predvsem dokazila o pedagoško-andragoški izobrazbi, premalo ustreznih referenc, pomanjkljive informacije o razpoložljivi opremi za invalide, napačne navedbe cilja in različne opredelitve ukrepov ob morebitni razglasitvi epidemije.

Komisija je 29. julija 2022 direktorju Sklada predlagala izbor izvajalcev izobraževanj za dvig digitalnih kompetenc oseb, starih 55 let in več. S petkom, 29. julija 2022, so pričeli na Skladu izvajalcem izobraževanj pošiljati odločbe, ki jih je direktor Sklada podpisal na predlog komisije.