Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo in poziv občanom za prevzem projektne dokumentacije

Lastniki stanovanjskih stavb, za katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje v letih 2011, 2012 in 2014, in se izvod projektne dokumentacije nahaja v arhivu Upravne enote Celje, lahko le-te prevzemajo v poslovnem času, in sicer od 4. marca do 4. maj 2024.

Upravna enota Celje obvešča, da na podlagi 79. člena Uredbe o upravnem poslovanju in enotnega klasifikacijskega načrta z roki hrambe, odbira in izloča gradbene projekte individualnih gradenj, ki jim je potekel rok hrambe, to so projekti, prejeti leta 2011, 2012 in 2013.

Lastniki stanovanjskih stavb, za katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje v navedenih letih in izvod projektne dokumentacije je v arhivu Upravne enote Celje, lahko le-te prevzemajo v poslovnem času, in sicer od 4. marca do 4. maja 2024.

Za prevzem projektne dokumentacije se je potrebno predhodno naročiti na eno izmed telefonskih številk: 03 4265 448, 03 4265 448 494, 03 4265 448 392 ali 03 4265 448 342.

Po preteku tega roka za prevzem bodo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja izločeni iz arhiva Upravne enote Celje ter uničeni.