Skoči do osrednje vsebine

Objavljeni predlogi, pripombe in dopolnitve iz druge javne obravnave predlogov sprememb obeh zakonov o avtorski in sorodnih pravicah

Na spletni strani Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino objavljamo predloge, pripombe, mnenja, komentarje in dopolnitve na osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, objavljena 1. 2. 2022, ki smo jih prejeli iz druge javne obravnave februarja in marca 2022.

Osnutka predlogov zakona sta bila dana v drugo javno obravnavo z rokom za oddajo odziva do 13. 2. 2022.

Ministrstvo je ponovno prejelo veliko število odzivov zainteresirane javnosti, ki jih preučuje v sodelovanju z Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Predlogi, pripombe, mnenja, komentarji in dopolnitve različnih deležnikov na osnutek predlogov sprememb obeh zakonov.

Predlogi sprememb obeh zakonov: