Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je razpis Razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike

Ministrstvo je v okviru Načrta za okrevanje in odpornost objavilo razpis, katerega namen je prispevati k dvigu digitalnih kompetenc in temeljnih znanj s področja računalništva in informatike.

Znotraj evropskega Načrta za okrevanje in odpornost je v okviru razvojnega področja Pametne, trajnostne in vključujoče rasti opredeljena tudi krepitev digitalnih kompetenc, oziroma tistih kompetenc, ki jih zahtevajo novi sodobni poklici in zeleni prehod. 

V okviru tega smo na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje objavili javni razpis z naslovom Razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike, katerega predmet je razvoj teh veščin v inovativnih oddelkih oziroma skupinah znotraj sistema vzgoje in izobraževanja. 

Razpis je razdeljen na sklope Razvoja in preverjanja digitalnih kompetenc učečih se, Razvoja in preverjanje digitalnih kompetenc učečih se na osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in Razvoj temeljnih znanj računalništva in informatike učečih se.

Cilj javnega razpisa je izvedba projektov v sistemu vzgoje in izobraževanja, ob upoštevanju dosedanjih rezultatov doma in v tujini.

Namen je prispevati k dvigu digitalnih kompetenc in temeljnih znanj s področja računalništva in informatike  obstoječim generacijam otrok, učencev, dijakov in študentov  v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, javnih višjih strokovnih šolah in višjih strokovnih šolah s koncesijo, dijaških domovih, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, s poudarkom pri pouku ter k zmanjšanju vrzeli med potrebami trga dela in izobraževanjem.

Spodaj pripenjamo povezavo na razpis in povezavo na spletni informativni dan, kjer bodo potencialni prijavitelji lahko prejeli podrobnejše informacije o razpisu.