Skoči do osrednje vsebine

Za uresničitev ključnega cilja strategije trajnostnega razvoja turizma potrebni novi produkti visoke dodane vrednosti ter vlaganja v razvoj in infrastrukturo

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je danes udeležil plenarnega zasedanja v okviru Dnevov slovenskega turizma, ki so osrednji strokovni dogodek v turizmu. V svojem nagovoru je minister pozdravil pozitiven trend rasti turizma tudi v letošnjem letu. Predstavil pa je tudi realizacijo Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 ter opozoril, da je naloga države oblikovanje ugodnega normativnega okolja ter podpora inovativnim in integralnim turističnim produktom ter vodilnim destinacijam. Vendar pa po mnenju ministra Počivalška država ne more zgolj namenjati nepovratna sredstva turizmu, ne da bi ob tem v turizmu nastajala nova dodana vrednost.

Govorniki na novinarski konferenci DST 2019

Kot je poudaril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, so Dnevi slovenskega turizma nastali z namenom, da bi krepili partnerstvo vseh ključnih akterjev v turizmu ter da bi turizem dobil mesto, ki si ga glede na svoj pomen in rezultate zasluži.

V svojem govoru je izpostavil pozitiven trend rasti turizma tudi v letošnjem letu. »Rezultati v turizmu do avgusta letos so ponovno pozitivni. Dosegli smo obisk pet milijonov turistov (+ 6 % več kot v enakem obdobju lani), 13,2 milijona prenočitev (+ 2 %) ter 1,9 milijarde evrov (+ 3 %) prihodkov iz izvoza potovanj.« Pri tem pa se je dotaknil tudi doseganja ciljev  Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021: »Cilje, ki smo si jih zadali v strategiji, in sicer doseganje 5 do 5,5 milijona turističnih obiskov in 16 – 18 milijonov prenočitev, smo že presegli z lanskim zelo uspešnim letom. Vendar pa smo od osnovnega cilja, to je doseganje 3,7 - 4 milijarde evrov prilivov iz naslova potovanj, še precej oddaljeni.«

Po mnenju ministra moramo do leta 2021 prilive iz turizma zvišati za približno eno milijardo evrov, pri čemer bodo potrebni novi produkti visoke dodane vrednosti, vlaganja v razvoj in investicije, boljše upravljanje destinacij ter vlaganja v javno infrastrukturo, svoje pa mora postoriti tudi država, predvsem na medresorski ravni. Pred ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo so določene prednostne naloge, kot so zakonodajne spremembe, javni razpisi za evropska nepovratna sredstva v skupni višini 33,6 milijonov evrov, izvajanje kreditne sheme v višini 160 milijonov evrov prek SID banke, prestrukturiranje hotelov v državni lasti, priprava t.i. masterplanov za vsako od makro destinacij slovenskega turizma ter priprava sheme za certificiranje ustreznega upravljanja s kadri v turizmu. Osrednja naloga države mora biti  omogočanje ugodnega normativnega okolja ter podpora inovativnim in integralnim turističnim produktom ter vodilnim destinacijam.

Minister je tudi poudaril pomen dodane vrednosti v turizmu, ki bi jo moral ustvarjati turistični sektor s pomočjo finančnih ukrepov države. »Država ne more zgolj namenjati nepovratnih sredstev zato, da bi pomagala gospodarstvu, temveč pričakuje od turističnega gospodarstva, da predstavi, kaj je naredilo s sredstvi in koliko dodane vrednosti je iz tega nastalo.«

Slovenska turistična organizacija je danes razkrila tudi informacijo, da v Slovenijo prihodnje leto prihaja nov kulinarični vodnik svetovnega formata Michelin Guide. To je sedaj že drugi kulinarični vodnik poleg Gault Millau, ki bo v svetu predstavljal slovensko gastronomsko ponudbo.

Minister Zdravko Počivalšek pa je ob priložnosti vseslovenskega turističnega dogodka posebej opozoril na pomen partnerstva civilne, gospodarske in državne sfere, h kateremu so se podpisniki zavezali v Deklaraciji o partnerstvu za trajnostni razvoj turizma leta 2011. V partnerstvu je ključni element zaupanje, ki pa je bilo v zadnjem času na preizkušnji, pri čemer je bil kritičen glede primera SRIPT Turizem. »Če pri podeljenih sredstvih pride do zlorab, država vedno reagira in izterja svoj denar nazaj, saj ne dopušča oškodovanja turizma. A to je bilo predvsem na škodo raziskav in razvoja v turizmu, ki jih vsekakor potrebuje, če želi narediti razvojni preboj.«

Iskalnik