Skoči do osrednje vsebine

Včeraj se je zaključil Teden gozdov 2019

Včeraj se je zaključil letošnji Teden gozdov. Vsakoletna prireditev konec maja še posebej poveže institucije na področju gozdov in gozdarstva. Tudi letos je Teden gozdov zaznamovala vrsta prireditev pod skupnim naslovom »Sodelujemo z gozdom v dobro narave in ljudi«. Obeleževali pa smo tudi 25 let organizirane javne gozdarske službe in delovanja Zavoda za gozdove Slovenije, ob tej priložnosti je bil pripravljen tematski zbornik z naslovom »Gozd in gozdarstvo v samostojni Sloveniji«.

MKGP in Zavod za gozdove Slovenije sta v letošnjem Tednu gozdov predstavila tudi dopolnjeno zgibanko »Skrbno z gozdom!«. Gozdni bonton poslej v okviru desetih točk obiskovalce gozdov opozarja, da so v gozdu gostje gozda in njegovega lastnika ter da v gozdu potekajo tudi zahtevna, velikokrat nevarna gozdna dela, zato se je potrebno deloviščem izogibati.

Preplet gozdne in kmetijske krajine, raznovrstnost rastlinskih in živalskih vrst v gozdu, izjemnost posameznih dreves, obnovljivi viri energije in surovin ter blagodejen vpliv na celotno okolje so le najvidnejše dobrine gozda. Kaj nam pomenijo, bi se verjetno zavedli šele, ko gozda in njegovih koristi v našem okolju nenadoma ne bi bilo več.

Strokovnjaki z gozdom gospodarimo trajnostno, sonaravno in večnamensko. Zato ponuja gozd tudi možnosti za rekreacijo, sprostitev in druge dejavnosti. Prost dostop v gozdove je civilizacijska pridobitev, na katero smo lahko v Sloveniji zelo ponosni. Vendar pa je treba v gozdu upoštevati tudi nekatere omejitve, predvsem pa poskrbeti, da gozd po obisku zapustimo takšen, kot je bil, ko smo vstopili vanj. Pri preživljanju časa v gozdu imejte zato v mislih:

  • Ob obisku sem gost gozda in njegovega lastnika.
  • Gozd je moj prijatelj, z njim ravnam spoštljivo. 
  • Doživljam ga z vsemi čutili.
  • Upoštevam navodila o primernem obnašanju v naravi, zapisana v predpisih in na informativnih tablah ali pa posredovana od gozdarjev in lastnikov gozdov.

Več informacij:

  • V avli Poslovne stavbe Triglav (Dunajska 22, Ljubljana) si še do 20. junija lahko ogledate tematsko razstavo »Triple Wood«. 
  • Več o aktivnostih ter izvedenih dogodkih v okviru letošnjega Tedna gozdov najdete tukaj
  • Tematski zbornik