Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za širitev poslovne infrastrukture v Ajdovščini

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Širitev poslovno - ekonomske infrastrukture v Poslovni coni Ajdovščina – Pod železnico 3«. Vrednost projekta znaša dobrih 645.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 245.000 evrov.

Namen projekta je zagotovitev ustrezne komunalno opremljene in dobro prometno dostopne poslovne cone Ajdovščina z namenom povečanja dodane vrednosti malih in srednjih podjetij in odpiranja novih delovnih mest.

Z uresničitvijo projekta se bo povečala ponudba opremljenih zemljišč v poslovni coni za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti. Skupna površina urejanja zemljišč znaša 2,1 hektara, od tega bo 1,8 hektara namenjenih poslovnim površinam za podjetniške dejavnosti.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma Občino Ajdovščina.