Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka dr. Nevenka Ribič o pomenu čezmejnih projektov za zagotavljanje poplavne varnosti

Državna sekretarka dr. Nevenka Ribič se je udeležila zaključnega dogodka čezmejnega projekta FRISCO 2.1. Projekt, ki izboljšuje poplavno varnost reke Sotle z nadgradnjo pregrade Vonarje, bo pomembno prispeval k dvigu kakovosti bivanja prebivalcev skupnega obmejnega prostora. Za 1,6 milijonski projekt, ki ga izvajata Direkcija za vode Republike Slovenije in Hrvatske vode, je Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) prispeval dobrih 1,4 milijona evrov.

Državna sekretarka dr. Nevenka Ribič o pomenu čezmejnih projektov za zagotavljanje poplavne varnosti

1 / 2

Projekt FRISCO 2.1 je eden od projektov FRISCO, ki uspešno zmanjšujejo poplavno ogroženost na območju mejnih rek Dragonje, Kolpe, Sotle, Drave, Mure in Bregane. Izvajajo se s pomočjo ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg Slovenija Hrvaška 2014–2020.

Državna sekretarka je poudarila: »Projekti FRISCO imajo značilen čezmejni značaj. Vode namreč ne poznajo meja. Brez skupnega in usklajenega delovanja partnerjev z obeh strani meja ne bi dosegli želenih učinkov pri spopadanju z izzivi. Tudi zadnji dogodki na reki Dravi jasno kažejo, kako pomembno je čezmejno sodelovanje pri zagotavljanju poplavne varnosti, še posebej v luči podnebnih sprememb.«

Dr. Ribič je prepričana, da bo uresničitev projekta pomembno prispevala k dvigu kakovosti bivanja prebivalcev skupnega obmejnega prostora. Z zmanjševanjem poplavne ogroženosti se izboljšujejo tudi pogoji za trajnostni turistični razvoj in ohranja bogata biotska raznovrstnost obmejnega prostora.

Programi sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško se izvajajo že vse od leta 2003. V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja programov čezmejnega sodelovanja s Hrvaško, Avstrijo in Madžarsko, ugotavljamo, da kar 90 odstotkov projektnih partnerjev sodeluje tudi po zaključku projekta. Želja po čezmejnem sodelovanju na različnih področjih se z leti še krepi. Samo v okviru Programa sodelovanja Interreg Slovenija Hrvaška 2014–2020 se izvaja 38 projektov, v katerih sodeluje več kot 230 čezmejnih partnerjev.

Iskalnik