Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka dr. Nevenka Ribič na seji Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija

Državna sekretarka dr. Nevenka Ribič in namestnica direktorja, pristojna za razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje, Sanja Ajanović Hovnik sta se v Rimskih Toplicah udeležili 18. redne seje Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Predstavili sta stanje izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020 in aktivnosti na področju priprav na novo programsko obdobje 2021-2027.

Seja Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija

1 / 2

Državna sekretarka je predstavila stanje na področju koriščenja sredstev iz naslova Operativnega program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020. Kot je poudarila, podatki po posameznih fazah izvajanja kažejo, da je stanje izdajanja odločitev o podpori za projekte, programe in javne razpise zadovoljivo. Tudi razkorak med izplačili iz državnega proračuna in certificiranimi izdatki je optimalen (1,5 odstotne točke). Največji razkorak beležimo med dejanskim izvajanjem projektov na terenu in izplačili iz proračuna. »Vso našo pozornost in napore moramo usmeriti predvsem v pospešitev izvajanja na terenu«, je dodala.

 

Namestnica direktorja Sanja Ajanović Hovnik je izpostavila, da so aktivnosti na področju priprave programskih dokumentov za obdobje 2021-2027 v polnem teku. »Da bodo potrebe ostale znotraj okvirjev  trenutno znane alokacije sredstev za Slovenijo, je potrebno opredeliti prioritete na področju financiranja, hkrati pa tudi dopolniti analize in utemeljitve na ravni posameznega ukrepa«, je podarila. Predstavila je tudi predvidene aktivnosti delovnih skupin, ki bodo sodelovale pripravi programskih dokumentov. Zbranim se je zahvalila dosedanje sodelovanje in odprtost na dialog.

 

Člani razvojnega sveta so na seji potrdili Strateška izhodišča razvoja kohezijske regije Vzhodna Slovenija in se seznanili z informacijo o stanju izvajanja mehanizma Dogovor za razvoj regij.

Iskalnik