Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za stanovanjsko sosesko v Celju

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Stanovanjska soseska Dečkovo naselje«. Vrednost projekta znaša dobrih 13,5 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval dobrih 4,6 milijona evrov.

Projekt stanovanjska soseska Dečkovo naselje v Celju | Avtor Foto: arhiv Mestne občine Celje

S projektom namerava Mestna občina Celje dopolniti stanovanjski fond na degradiranih območjih in vzpostaviti funkcionalne stanovanjske enote za potrebe najemnikov. Nove javne najemne stanovanjske enote bodo zadovoljile potrebe po stanovanjih za različne ciljne skupine, kot so: upravičenci do neprofitnih stanovanj in upravičenci do namenskih stanovanj (mladi in mlade družine, ljudje s posebnimi potrebami, starejši). Naselitev prebivalcev v nova stanovanja bo pomembno vplivala na kvaliteto življenja vsakega posameznika ter na njegovo vključenost v širšo družbo.

V okviru projekta se bo pridobilo šest večstanovanjskih stavb s 142 stanovanj, 150 parkirnih mest v garažni hiši, od tega 16 za gibalno ovirane, in 46 zunanjih parkirnih mest, od tega tri za invalide.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za okolje in prostor oziroma Mestno občino Celje.