Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za projekta Trajnostne urbane strategije Mestne občine Maribor

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt energetske prenove večstanovanjskih stavb na Engelsovi ulici in projekt revitalizacije Vojašniškega trga v Mariboru. Projekta sta del Trajnostne urbane strategije Mestne občine Maribor, ki se sofinancira preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Foto: Arhiv Mestne občine Maribor

Energetska prenova večstanovanjskih stavb na Engelsovi ulici

Vrednost projekta znaša dobrih 1,45 milijona evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval dobrih 433.000 evrov.

Namen projekta je energetska prenova večstanovanjskih stavb na Engelsovi ulici v Mariboru, ki bo zajemala obnovo fasade, zamenjavo stavbnega pohištva, dodatno izolacijo strehe, vgradnjo mehanskega prezračevanja in obnovo stropa nad kletjo.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo oziroma Mestno občino Maribor.

Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti

Vrednost projekta znaša dobrih 6 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 3,8 milijona evrov.

S projektom bo Mestna občina Maribor revitalizirala območje mestnega središča, in sicer del Vojašniškega trga s pripadajočimi objekti. Na območju je namreč zaznana tako socialna, fizična kot tudi funkcionalna degradacija. V okviru projekta bo poskrbljeno za prenovo javnih površin in objektov ter raznoliko vsebino, ki bo ljudi privabila v mestno središče.
Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za okolje in prostor oziroma Mestno občino Maribor.