Skoči do osrednje vsebine

"Naše pravice" za opolnomočenje in dobrobit otrok

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Na Ministrstvu za zunanje zadeve je danes potekala predstavitev izvajanja mednarodno uveljavljenega projekta izobraževanja "Naše pravice" v Maroku. Slovenija s tem projektom, ki temelji na Konvenciji OZN o otrokovih pravicah, katere 30-letnico praznujemo letos, prispeva k opolnomočenju otrok ter h krepitvi spoštovanja njihovih pravic po svetu. Ministrstvo si bo prizadevalo k izvajanju projekta spodbuditi še več držav.

Preko izobraževanja o človekovih pravicah vzgajamo generacijo, ki bo nosilka sporočil o miru, strpnosti in medsebojnem spoštovanju, ter s tem prispevamo k preprečevanju konfliktov. Še pomembneje pa je, da otroke opolnomočimo za uresničevanje njihovih pravic, ob spoštovanju pravic drugih. S tem se krepi njihova samozavest in njihova sposobnost vplivanja na lastno prihodnost, kar – zlasti v državah v razvoju – prispeva k blaginji in trajnostnemu razvoju.

Slovenija zato v okviru svojega mednarodnega razvojnega sodelovanja že vrsto let podpira projekt "Naše pravice", ki so ga ob začetku izvajanja Svetovnega programa za izobraževanje za človekove pravice leta 2005 zasnovali slovenski strokovnjaki.

Vanj je bilo v preteklih letih vključeno več kot 200.000 otrok v različnih državah Evrope, v Rusiji, v Indiji, na Bližnjem Vzhodu, Severni Afriki ter v Latinski Ameriki in Avstraliji. Trenutno se projekt izvaja v Egiptu in na Kosovu.

V Maroku je "Naše pravice" v obdobju 2015-2019 izvajala Slovenska Filantropija, v sodelovanju z lokalno partnersko organizacijo "RIF Association for Solidarity and Development". Projekt je vključeval  ozaveščanje lokalnih šol v regiji Al – Hoceima o njihovi zaščitni vlogi v življenju otrok, 3751 otrok pa je bilo deležnih državljanske vzgoje in izobraževanja o človekovih pravicah. Posnet in predvajan je bil tudi dokumentarni film, ki je prikazoval koristne učinke projekta.

V luči jutrišnjega svetovnega dne učiteljev današnji dogodek potrjuje pomembnost izobraževanja, ki je ključen del, da zgradimo lepšo in boljšo prihodnost.