Skoči do osrednje vsebine

Naravovarstveni dan 2019

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Državni sekretar Marko Maver je nagovoril udeležence Naravovarstvenega dneva 2019, ki ga je organiziral Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Letošnja tema so pogledi in sodelovanje med različnimi strokami, katerih stičišče je naravovarstvo.

Državni sekretar Maver je poudaril,  da je ohranjanje narave  v zadnjem stoletju in pol prehodilo dolgo pot, od ohranjanja tistega, kar je vredno zaradi svoje izjemnosti, do varovanja ogroženih vrst, varovanja območij. Nato je v zadnji četrtini prejšnjega stoletja izrazito preskočilo iz nacionalnih okvirov v mednarodne, rešitve so se iskale in nato določile na ravni Evropske Unije in Združenih narodov. Ključna je postala integracija v razvojno načrtovanje ter upravljanje naravnih virov. Ker da, Zemlja je le ena.  Izpostavil je, »da moja osebna strokovna izkušnja izhaja s področja podnebnih sprememb in podnebne politike. Na obeh področjih opažam nekaj podobnih teženj in težav, ki so odraz turbulentnih časov, v katerih trenutno smo. V delu politike in javnosti je upadlo zaupanje v znanosti in stroke. Širjenje teorij zarot in izpodbijanje avtoritet institucij že več kot desetletje pretresa družbe po vsem svetu ter odpira vrata populizmu. V tem viharju tudi znanosti in stroke izgubljajo avtoriteto, ki je bila v generaciji nazaj še samoumevna. Po drugi strani pa državljani z razvojem demokracije želimo imeti besedo pri odločitvah, ki so bile v preteklosti v izključni domeni stroke in politike. Ta pričakovanja državljanov, da imajo tudi oni besedo, se je z urbanizma v zadnji generaciji ali dveh razširila tudi na okolje in na naravo ter druga področja dela državnih institucij. Še drugo vzporednico lahko potegnem: na obeh področjih dela - ogroženi naravi in spremembah podnebja- se srečujejo strokovnjaki, ki po osnovni izobrazbi pripadajo različnim strokam, kar medsebojno komunikacijo lahko oteži, lahko pa jo oplemeniti. Zagotovo pa to od sodelujočih zahteva dodatno skrb v sporazumevanju, tako pri sporočanju kot pri poslušanju drug drugega in njegovih argumentov.«

Sklenil je, da tudi to možnost nudi tudi LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji, ki za prihodnjih sedem let nudi prostor skupnega delovanja 12 partnerjem z različnih sektorjev in številnih strok. Pričakujemo, da bo strokovno sodelovanje, ki se že razvija, preseglo časovni okvir projekta in ostalo trajen način dela vseh partnerjev.