Skoči do osrednje vsebine

Ministri EU za zunanjo trgovino o reformi Svetovne trgovinske organizacije in trgovinskih odnosih med EU in ZDA

21. 11. 2019 je v Bruslju potekalo redno zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov, pristojnih za zunanjo trgovino. V osrednjem delu zasedanja so predstavniki Sveta namenili razpravi o mednarodni vlogi multilateralnega sistema, utemeljenega na pravilih, ter potrdili njegov pomen tudi na področju mednarodne trgovine. Ministri, med njimi državna sekretarka Eva Štravs Podlogar na čelu slovenske delegacije, so se strinjali, da Svetovna trgovinska organizacija (STO) potrebuje reformo nemudoma. Tako bo primerno rešitev najprej treba najti za pritožbeni organ, saj je dvostopenjski sistem reševanja sporov ključen za predvidljivost in izvršljivost multilateralnega trgovinskega sistema.

Zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve

Zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve | Avtor Council of the European Union

Obenem so glede 12. Ministrske konference Svetovne trgovinske organizacije (STO), ki bo junija 2020 v Nur Sultanu, jasno pozvali k nadaljnjim prizadevanjem za kar najbolj širok rezultat, ki bo prispeval h kredibilnosti organizacije. Slovenija je med prioritetnimi področji izpostavila dogovor na področju ribiških subvencij in posameznih multilateralnih iniciativ, kot je olajševanje naložb.

V okviru razprave o trgovinskih odnosih med EU in ZDA se je Svet strinjal, da je z ameriško partnerico treba nadaljevati z dialogom, utemeljenem na pozitivni agendi in v skladu s pravili STO. Ob tem pa izpostavili, da mora EU ostati pripravljena braniti svoje interese. Slovenija je pozdravila napredek v pogajanjih za oceno skladnosti, glede predloga za omejitev/odpravo tarif pa pozvala k ustrezni previdnosti.

Predstavniki držav članic so sklenili, da si bo EU v sporih Airbus in Boeing še naprej prizadevala za rešitev, utemeljeno z ustreznim dogovorom. Glede ameriške preiskave o vplivu uvoza avtomobilov iz tujine na ameriško nacionalno varnost in morebitnih posledicah za avtomobilski sektor pa je Svet pozdravil, da ukrepi vendarle niso bili uvedeni. Vse države članice se strinjajo, da avtomobili iz EU ne morejo ogrožati nacionalne varnosti neke države. EU bo razvoj dogodkov podrobno spremljala in se po potrebi primerno odzvala, skladno s pravili STO, je še sklenil Svet.

V nadaljevanju je Svet potrdil še pomen izvajanja prostotrgovinskih sporazumov. Pozitivne vidike in koristi slednjega za EU je v tretjem letnem poročilu o izvajanju sporazumov o prosti trgovini podrobneje oktobra objavila Komisija. Predstavniki Sveta EU in Komisije so se ob tem strinjali, da še obstaja nekaj prostora za izboljšave, ter da je skupna naloga Komisije in držav članic koristi le-teh v prihodnje še bolj približati podjetjem.

Komisija je predstavila tudi rezultate javnomnenjske raziskave Eurobarometra o naklonjenosti Evropejcev do mednarodne trgovine in trgovinske politike EU. Raziskava, ki je bila uradno objavljena 20.11.2019, prikazuje, kako se je od finančne krize spremenil odnos javnosti do trgovine. Svet je sicer razpravljal tudi o odgovornem poslovanju, saj lahko tak pristop pomembno pripomore k trajnostnemu razvoju, ki postaja ena od prioritet celotne EU.

Tokratno delovno kosilo pa so udeleženci zasedanja Sveta za zunanje zadeve, namenjenega zunanji trgovini, namenil razpravi o trgovinskih odnosih s Kitajsko, z osredotočenostjo na sporazumu EU-LRK o zaščiti geografskih označb iz letošnjega novembra, presežnih zmogljivosti v sektorju jekla in prenehanju delovanja Globalnega foruma, ter pogajanjih za naložbeni sporazum. Komisarka Malmström je predstavnike Sveta informirala tudi o stanju ostalih bilateralnih trgovinskih pogajanj z Mercosurjem, Mehiko, Čilom, Avstralijo in Novo Zelandijo.