Skoči do osrednje vsebine

Jesenski Urbani forum v Novem mestu v znamenju urejanja železniškega potniškega prometa

  • Ministrstvo za okolje in prostor

V Novem mestu je včeraj, 14. 11. 2019, potekal že 5. Jesenski Urbani forum z naslovom Celovito urejanje potniškega prometa – pomen železniškega prometa za trajnostni razvoj, mobilnost in mesta. Na forumu smo izpostavili, da je konkurenčnost mest in dostopnost storitev najširšemu krogu prebivalcev odvisna od dobre povezanosti mest z zaledjem in med seboj.

Način kako opravljamo vsakodnevne poti na delo, v šolo in po opravkih pa vpliva na kakovost življenja vseh, na prostor, na kakovost okolja in na podnebne spremembe. Pomen železniškega potniškega prometa za bolj trajnostno mobilnosti pa je pri nas občutno premajhen, zato bi le ta moral postati učinkovitejši in privlačnejši.Udeležence Urbanega foruma je nagovorila generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja Barbara Radovan. Poudarila je, da je tako za konkurenčnost naših mest  kot za kakovost bivanja vseh prebivalcev Slovenije pomembno, da promet urejamo celovito in se odločimo za prehod na trajnostno mobilnost. Če želimo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov in doseči brezogljičnost do leta 2050, moramo nujno nasloviti tudi promet, pri čemer je ureditev železniškega potniškega prometa ključna.

Barbara Radova, generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja je izpostavila, da »odločitev za prehod na trajnostno mobilnost države in občin je odločitev, ki bo oblikovala prihodnost planeta. Železnica, njene postaje morajo postati stičišča javnega in osebnega prevoza, kolesarjev in peščev. Na Ministrstvu za okolje in prostor se zavedamo, da takega prehoda ne moremo doseči brez sodelovanja z mesti in občinami in brez medsektorskega povezovanja. Delovati moramo bolj aktivno, kar kažejo tudi številne pobude občin in občanov. Tudi v Novem mestu si skupaj z drugimi občinami ob dolenjski železniški progi prizadevajo za njeno revitalizacijo. Zato ni slučaj, da se danes srečujemo v tem gospodarsko in kulturno živahnem mestu.«

Udeleženci foruma so se strinjali da so spremembe potrebne. Za osebno mobilnost posamezniki porabimo veliko časa in sredstev. Po drugi strani promet v veliki meri vpliva na okolje, z izpusti povzroča onesnaženje zraka, povzroča hrup in prispeva k eni tretjini izpustov toplogrednih plinov. Za prometne površine porabimo veliko dragocenega prostora. Zato moramo razmisliti, kako delovna mesta in storitve zbližati s stanovanji ter kako omogočiti trajnostne načine mobilnost.

Zagotovo potrebujemo učinkovit javni potniški promet, ki bo privlačnejši od osebnega motornega prometa. Začeti moramo spreminjati tudi svoje mobilnostne navade. Javni potniški promet je lahko konkurenčen osebnemu avtomobilu le, če je časovno ali cenovno ugodnejši. Za naš prostor, kjer je poselitev precej razpršena, delovna mesta in storitve pa so zgoščene v mestih, je pomembno da zagotavljamo različne oblike mobilnosti - železniški potniški promet, medmestni in mestni javni promet, car pooling, car sharing, parkiraj in se pelji ipd. ter jih med sabo dobro povezujemo s prostorskim načrtovanjem, usklajenimi voznimi redi, integriranimi vozovnicami, informacijsko tehnologijo. Predvsem na področju železniškega prometa imamo možnosti, ki bi jih morali bolje izkoristiti.

Kot pozitiven primer  je bila na forumu predstavljena aktivnost in pobuda za revitalizacijo dolenjske železniške proge za boljši regionalni in čezmejni potniški promet, ki so jo podale občin ob progi v sodelovanju s Karlovško županijo na Hrvaškem. Ker pa urejanje celovitega javnega in železniškega potniškega prometa presega možnosti načrtovanja na ravni mesta ali občine ob progi, je nujno bolje povezati delovanje države in občin. Razprava na forumu je bila tako eden od nujnih korakov v tej smeri.