Skoči do osrednje vsebine

Generalna konferenca UNESCO potrdila sedež »Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco« v Ljubljani

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Generalna konferenca UNESCO v Parizu je danes, 25. novembra, potrdila, da bo prvi globalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO dobil sedež v Ljubljani.


S tem se Slovenija postavlja na zemljevid najbolj globalno prepoznanih in naprednih držav na področju umetne inteligence. Po predhodni pozitivni odločitvi na izvršilnem odboru UNESCO, aprila letos, so države članice UNESCO predlog Republike Slovenije na zasedanju generalne konference soglasno in z veliko podporo potrdile. Republika Slovenija bo Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (IRCAI) ustanovila predvidoma v začetku leta 2020, ko bo podpisan sporazum o ustanovitvi med UNESCO in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.
IRCAI bo prvi globalni center za področje umetne inteligence pod okriljem UNESCO, hkrati bo tudi zgled za druge podobne centre, ki bodo nastajali po svetu. Medtem je vrsta držav in mednarodnih organizacij že izrazila zanimanje za aktivno sodelovanje z novim centrom.


Namen centra bo zagotavljanje odprtega in preglednega okolja, ki bo poleg raziskav in razprav na področju umetne inteligence deležnikom po vsem svetu zagotavljalo tudi javno-politično podporo pri pripravi usmeritev in akcijskih načrtov na področju umetne inteligence.


Bodoči center bo združeval različne deležnike s širokim spektrom znanj z vsega sveta. Ukvarjal se bo z reševanjem globalnih izzivov, podpiral UNESCO pri študijah ter sodeloval pri večjih mednarodnih projektih s področja umetne inteligence. Center bo presegal meje Slovenije in Evrope. Vladam, (mednarodnim) organizacijam, pravnim osebam in širši javnosti bo svetoval o sistemskih ter strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih. Pomagal bo pri razvijanju in širjenju zmogljivosti na različne načine, vključno z ustanavljanjem pomožnih raziskovalnih centrov po svetu, oblikovanjem programov usposabljanja in globalne ozaveščenosti ter oblikovanjem omrežja za izmenjevanje raziskav in znanja.
Center pomeni priznanje slovenskim znanstvenikom in je rezultat dobrega sodelovanja slovenske vlade in UNESCO v preteklosti, še posebej na področju prosto dostopnih izobraževalnih virov, kjer se je Slovenija uveljavila kot globalna in vodilna država na tem področju. Center bo postavil Slovenijo v vrh globalnega tehnološkega dogajanja.


40. generalna konferenca UNESCO je potrdila tudi odločitev, da se do naslednje generalne konference UNESCO (2021) pripravijo priporočila glede etike umetne inteligence. Gre za širši projekt UNESCO, v katerem bo IRCAI igral pomembno vlogo, s tem pa bo Slovenija še bolj okrepila sodelovanje in prenos znanja na področju etičnih vidikov umetne inteligence na regionalni in globalni ravni.