Skoči do osrednje vsebine

Evropski model športa je vključujoč

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Na Svetu ministrov za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, so 21. novembra zasedali ministri pristojni za šport. Zasedanja se je udeležila državna sekretarka Martina Vuk.

Najprej so sprejeli sklepe Sveta o preprečevanju korupcije v športu. Nato pa, ob uvodnih besedah državne sekretarke Martine Vuk, ki je poudarila pomen spodbujanja ukrepov za zaščito otrok in se zahvalila finskemu predsedstvu za pobudo, tudi sklepe Sveta o varovanju otrok v športu. V nadaljevanju so ministri razpravljali o spodbujanju dobrega upravljanja v športu, ki naslavlja vprašanje korupcije nekoliko širše. Šport danes vpliva na pomembne družbene vrednote, istočasno pa na tem področju narašča komercializacija in se povečuje vpliv kapitala, zato je dobro upravljanje pri razvoju športa ključno.

Z uvodnimi besedami k razpravi se je predstavil tudi novi predsednik Svetovne antidopinške organizacije (WADA) g. Witold Banka in poudaril prispevek športa k trajnostnem razvoju.  Evropski komisar g. Tibor Navracsics je povabil države, da sredstva programa Erasmus+ izkoristijo tudi za spodbujanje dobrega upravljanja na področju športa in izmenjavo dobrih praks.

Ministri so v razpravi poudarili predvsem, da se je potrebno zavzeti za integriteto športa, si prizadevati za zaupanje v športne organizacije in nadalje krepiti etiko, transparentnost delovanja in spoštovanje načel dobrega upravljanja. Spodbujati je potrebno strukturiran dialog z vsemi pomembni deležniki, izmenjevati dobre prakse in uskladiti ukrepe na nacionalnih in na evropski ravni, ki lahko prinesejo dodano vrednost in napredek na področju športa v EU. Za dobro upravljanje igrata pomembno vlogo ozaveščanje in usposabljanje. Pri preprečevanju dopinga in spodbujanju dobrega upravljanja pa morajo javni organi sodelovati z športnimi organizacijami, so se strinjali ministri.

Državna sekretarka Martina Vuk je menila, da bi države v sklopu strateškega razvoja športa morale na nacionalni ravni doseči, da bi vse organizacije, od društev do nacionalnih krovnih športnih organizacij, v svoje pravilnike uvedle spoštovanje določb konvencij in mednarodnih resolucij ter kodeksov za uveljavitev dobrega upravljanja. Etično upravljanje, je poudarila državna sekretarka, moramo prenesti iz teorije v prakso in k temu zavezati vse športne organizacije, še posebej tiste, ki prejemajo javna sredstva.

Ob robu Sveta so ministri razpravljali o evropskem modelu športa, ki temelji na vključevanju. Državna sekretarka je izpostavila, da je potrebno zagotoviti možnost športnega udejstvovanja vsakemu posamezniku.