Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za razvoj slovenščine v digitalnem okolju

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije«, ki ga bo Ministrstvo za kulturo objavilo predvidoma v petek. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 4 milijone evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 3,2 milijona evrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalno-razvojnega projekta za gradnjo jezikovnih virov in tehnologij. Ta bo sestavljen iz več sklopov:

  1. vzdrževanje in nadgradnja korpusov,
  2. govorne tehnologije,
  3. semantični viri in tehnologije,
  4. strojno prevajanje,
  5. terminološki portal,
  6. vzdrževanje infrastrukturnega centra za jezikovne vire in tehnologije.

Predlagani sklopi pokrivajo potrebe po manjkajočih računalniških izdelkih in storitvah s področja jezikovnih tehnologij za raziskovalne organizacije, podjetja in širšo javnost. Namen javnega razpisa je povezati znanost in gospodarstvo za končne produkte, ki bi bili enostavni za uporabo in bi ljudem pomagali pri sporazumevanju, sodelovanju, poslovanju, izmenjavi znanja in udeleževanju v družabnih ter političnih razpravah ne glede na jezikovne meje. Na podlagi izvedenih produktov in odprtega dostopa do rezultatov raziskovalnega dela bo mogoča nadgradnja organiziranega skladiščenja, vzdrževanja in distribucije virov in tehnologij, s čimer se bo vzpostavilo tudi enakopravnejše sodelovanje z evropskimi pobudami za izmenjavo digitalnih virov in orodij. Na ta način bo slovenski razvojno-raziskovalni prostor v mednarodnem merilu konkurenčnejši.

Upravičenci javnega razpisa so univerze, raziskovalne organizacije in podjetja, povezani v konzorcij. Na javnem razpisu bo izbran en konzorcij izvajalcev.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za kulturo.

Iskalnik